Lehtikuva/ Kimmo Rauatmaa

Epävirallinen luonnontieteilijöiden asiantuntijaryhmä ei pidä kannattavaa toimintaa mahdollisena.

Seitsemän luonnontieteen asiantuntijaa on lähettänyt kaivosyhtiö Talvivaaraa koskevan avoimen kirjeen valtioneuvostolle. Kirjeen mukaan Talvivaaran bioliuotusprosessin lopettaminen suunnitelmallisesti ja hallitusti on täysin mahdollista ja he esittelevät sen toteuttamiseksi seitsemänvaiheisen suunnitelman.

Kirjeen allekirjoittajiin kuuluu viisi tohtoria, heidän joukossaan mikrobiologi MMT Helvi Heinonen-Tanski, fyysikko FT Jakke Mäkelä, ekologi FT Heli Jutila sekä ympäristötieteen dosentti FT Heikki Simola.

Epävirallisesti toiminut asiantuntijaryhmä ei ota kantaa Talvivaaran sulkemiseen. Se vain esittää, miten se voisi olla toteutettavissa. Vaikka yhtiö jatkaisi toimintaansa, tuotannon jatkuminen ei lainkaan vähennä jälkihoidon tarvetta ja kustannuksia, ryhmä kuitenkin huomauttaa. Toiminnan laajentaminen taloudellisesti kannattavaksi lisää ympäristön kuormitusta ja riskejä.

Avoimen kirjeen pontimena olivat tiedotusvälineissä esiintyneet väitteet, että Talvivaaran bioliuotusprosessi olisi “mahdoton pysäyttää”.

Asiantuntijoidenkaan mukaan prosessia ei ole mahdollista kääntää yhdellä kertaa pois päältä, vaan turvallinen alasajo voi vaatia jopa parin vuoden työn. Toiminnan lopettamisprosessi on kuitenkin kuvattu jo laitoksen omassa sulkemissuunnitelmassa.

ILMOITUS

Talvivaaran lopettaminen etenisi lyhyesti ilmaistuna näin:

1. Lopetetaan uuden malmin louhiminen.

2. Lopetetaan rikkihapon syöttö bioliuotukseen.

3. Lopetetaan kasojen ilmastus.

4. Jatketaan veden kierrättämistä ja metallien talteenottoa.

5. Pysäytetään veden kierrätys lohkoittain ja siirretään lohkon malmi sekundaarikasaan.

6. Sekundaarikasaa ei ilmasteta eikä kastella.

7. Sekundaarikasa peitetään ja maisemoidaan.

Talvivaaran saamista kannattavaksi luonnontieteen asiantuntijat pitävät teknisesti mahdottomana.

Kannattavuudessa pitää heidän mukaansa ottaa huomioon myös puhdistuskulut. Niistä ei ole esitetty tarkkoja arvioita, mutta on puhuttu kymmenistä tai sadoista miljoonista euroista.

Talvivaaralle etsitään parhaillaan uutta rahoitusta. Myös valtion lisäpanostus on mahdollista.