Jarmo Lintunen

Tänä vuonna 50-vuotisjuhliaan viettänyt rauhanjärjestö Sadankomitea on uusinut periaateohjelmansa. Samassa kokouksessa järjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin järjestön pitkäaikainen aktiivi Jan Koskimies, 37.

Koskimies haluaa nostaa esiin järjestön periaatteista ehdotuksen aseverosta sekä vaatimukset kyberturvallisuudesta.

– Haitallisia vaikutuksia aiheuttavia tuotteita verotetaan monin tavoin. Aseille tulee luoda oma erityinen haittaveroluokkansa, asevero.

Kybersodankäynti on Koskimiehen mukaan nähtävä siviileihin kohdistuvana hyökkäyksenä, joka on sotarikoksena kielletty.

– Ei riitä, että yksittäiset maat varautuvat kyberhyökkäyksiin vaan kyberturvallisuudesta on laadittava kattava kansainvälinen sopimus.

– Sotilasliitot kuten Nato on lakkautettava tarpeettomina ja haitallisina, asevelvollisuudesta on luovuttava ja asevienti tulee lopettaa kokonaan. Osa vaatimuksistamme on toteutettavissa välittömästi, toiset ovat enemmänkin pitkän aikavälin tavoitteita.

Sadankomitean hallitukseen valittiin lisäksi Kai Koskimies, Honna Marttila, Timo Mielonen, Justus Mollberg ja Laura Vanhanen sekä varajäseniksi Lotta Kivinen, Sini Heikkilä ja Simo Hellsten. Järjestön hallituksessa jatkaa Touko Sipiläinen. Varapuheenjohtajana vuonna 2014 toimii Anni Lahtinen. ku