Lauri Hannus

Joidenkin pääkaupunkiseudun paikallisjunien kulkusuunta muuttuu ensi sunnuntaina.

VR:n laiturioppaat opastavat matkustajia uusille lähtölaitureille Pohjois-Haagan, Kannelmäen, Malminkartanon sekä Myyrmäen asemilla sunnuntaina 27. lokakuuta ja maanantaina 28. lokakuuta. Lauantain ja sunnuntain välinen yöliikenne ajetaan vielä nyt käytössä olevalla tavalla.

Laiturimuutokset ennakoivat Kehäradan liikennöinnin aloittamista. Nyt vaihtuvat A-, M-, ja L-lähijunien lähtö- ja tulolaiturit.

A-, M- ja L-lähijunien liikennöintisuunta vaihdetaan oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseksi, mikä aiheuttaa muutoksia näiden junien lähtö- ja tulolaitureihin.

Erityisen tarkkana matkustajien tulee olla asemilla, joilla junat käyttävät reunalaitureita. Tällaisia asemia ovat Pohjois-Haaga, Kannelmäki, Malminkartano sekä Myyrmäki.

ILMOITUS

Kehärata heinäkuussa 2015

Liikennöintisuunnan vaihtaminen tehdään heinäkuussa 2015 käynnistyvän Kehäradan liikennöinnin takia.

Kehärata yhdistää toisiinsa pääradan ja Vantaankosken radan. Liikennöintisuunnan on molemmilla radoilla oltava sama. Tällä hetkellä pääradan, eli Helsinki-Kerava-välin lähiliikennettä liikennöidään vasemmanpuoleisena ja Vantaankosken radan lähiliikennettä oikeanpuoleisena.

Vantaankosken radan M-junan lisäksi rantaradan A- ja L-lähijunien liikennöintisuunta vaihtuu, koska nämä junalinjat käyttävät samoja raiteita Helsingin ja Huopalahden välillä. Tällöin liikennöintisuunnan myös niillä on oltava yhtenäinen. L-junan osalta raiteet muuttuvat vain välillä Helsinki–Leppävaara.