UP/Risto Silvola

Ilmastonmuutos vaikeuttaa suojelua ajan mittaan

Ilmastonmuutos uhkaa Itämeren hyvinvointia. Professori Kari Hyytiäinen Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta näkee Itämeren hyvinvoinnin uhkaksi lisääntyvän laivaliikenteen ja siitä johtuvat öljyonnettomuudet sekä laivojen tuomat haitalliset vieraslajit.

– Tankkerionnettomuuden riski on vähäinen, mutta jos onnettomuus tapahtuu, seuraukset voivat olla hyvinkin suuria.

Ravinnekuormituksesta seuraava rehevöityminen on jo nyt ongelma. Ilmaston lämpenemisen ja entistä runsaampien sateiden seurauksena ravinteita liukenee Itämereen entistä enemmän.

Eliöstökin muuttuu.

– Vieraslajien määrä on viimeisten 20 vuoden aikana tuplaantunut, Hyytiäinen toteaa.

ILMOITUS

Suojelu maksaa

Itämerta reunustaa 9 valtiota, joten meren suojelulla on myös kansainvälinen ulottuvuus.

Kahdella kansainvälisellä kyselyllä selvitettiin Itämeren valtioiden 40 000 asukkaalta, paljonko kansalaiset suostuisivat maksamaan Itämeren suojelemisesta.

Vastauksien perusteella arvioitiin hyötyjen määrään olevan 3 800 miljardia, kun kustannuksiksi arveltiin 2 800 miljardia euroa.

– Hyvinvointivoittoa laskettiin tulevan miljardista puoleentoista miljardiin, Hyytiäinen kertoo.

Kustannukset ovat muutama promillen kymmenesosa maiden bruttokansantuotteesta.

Hyytiäinen uskoo Itämeren suojelulla olevan rahallisia vaikutuksia elinkeinoihin.

– Suojelulla luodaan edellytykset muun muassa turismille ja kalastukselle.

Terve Itämeri merkitsee hyvinvointia

Ilmastonmuutoksella on vaikutuksia sadan vuoden päähän. Ilmaston keskilämpötila kasvaa, ilmastossa esiintyy ääri-ilmiöitä ja sademäärä lisääntyy varsinkin pohjoisella Itämeren altaalla.

Maaperään ja kasvillisuuteen ilmastonmuutos vaikuttaa siten, että hajoamistoiminta kasvaa, vesistökuormituksen määrä ja rakenne muuttuu.

Hyytiäisen arvion mukaan Itä-Euroopan väestö keskiluokkaistuu ja sen ympäristötietoisuus lisääntyy.

– Tämän perusteella voisi ennustaa, että kysyntä Itämereen liittyville palveluille olisi kasvamassa kaikissa Itämeren maissa, Hyytiäinen arvioi.

Itämeren merkitys kansalaisten hyvinvoinnille tulee hänen mukaansa todennäköisesti nousemaan.

Kuva UP/Risto Silvola