Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutetut ja lastenlääketieteen asiantuntijat vaativat pojille oikeutta itse päättää ympärileikkauksesta.

Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutetut ja lastenlääketieteen asiantuntijat vaativat yhteisessä kannanotossaan, että poikien saatava itse päättää ympärileikkauksesta.

Oslossa viime viikon maanantaina hyväksytyssä kannanotossa perusteellaan vaatimusta sekä lääkintäeettisillä että lapsen oikeuksiin liittyvillä näkökohdilla.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Suomen, Ruotsin, Norjan, Islannin, Tanskan ja Grönlannin lapsiasiavaltuutetut sekä lastenlääkäreitä ja sairaanhoitajia edustavat yhdistykset Ruotsista, Norjasta, Islannista ja Grönlannista.

Vastoin eettisiä periaatteita

Ympärileikkauksen tekeminen henkilölle, joka ei kykene antamaan siihen suostumustaan, on kannanoton mukaan vastoin lääkintäeettisiä periaatteita.

– Ympärileikkaus on peruuttamaton ja kivulias toimenpide, joka voi myös aiheuttaa vakavia komplikaatioita ja vaarantaa lapsen terveyden, kannanotossa perustellaan.

ILMOITUS

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä häntä itseään koskevissa asioissa. Sopimus myös edellyttää, että lasta suojataan hänen terveyttään mahdollisesti vahingoittavilta perinteisiltä tavoilta. Kaikki Pohjoismaat ovat sitoutuneet sopimuksen noudattamiseen.

– Vanhemman oikeuksia ei tule asettaa tässä etusijalle suhteessa lapsen oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen, allekirjoittajat perustelevat.

– Pojat voivat myöhemmin itse ottaa kantaa toimenpiteeseen, kun he ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykenevät itse antamaan siihen suostumuksensa

Ei terveysperusteita

Kannanotossa myös todetaan, että Pohjoismaissa ympärileikkauksella ei ole osoitettu olevan mitään terveydellisiä perusteita vaan päinvastoin monia riskejä lasten kannalta.

– Seikat, jotka voivat puoltaa aikuisten miesten ympärileikkausta, eivät ole olennaisia pienten lasten kannalta Pohjoismaissa, asiantuntijat muistuttavat.

Suomen puolesta julkilausuman allekirjoitti lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula. Hän toivoo Suomen valtiolta kannanoton mukaisia toimia.

Viime viikolla Vapaa-ajattelijain liitto vaati ympärileikkauksen kieltämistä.