Itämeren suojelukomissio eli HELCOM muodostettiin vuonna 1974 Helsingissä seitsemän Itämeren rantavaltion kesken. Se oli tuolloin maailman ensimmäinen alueellinen merta koskeva sopimus, jonka allekirjoittivat kaikki alueen rantavaltiot. Myöhemmin sopimuksen piiriin ovat tulleet ”uudet” Itämeren valtiot ja EU-komissio.

Itämeren suojelun toimintaohjelma (Baltic Sea Action Plan) hyväksyttiin marraskuussa 2007. Ohjelman tavoitteena on palauttaa Itämeri hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2021 mennessä. Se koostuu neljästä osa-alueesta: rehevöityminen, meriympäristön kemiallinen saastuminen, luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu sekä merenkulusta aiheutuvat uhat.