Jarmo Lintunen

EVA-raportti kertoo radikalisoitumisesta 2000-luvulla.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n Politiikan sekahaku -raportin mukaan vasemmistoliitto on radikalisoitunut 2000-luvun aikana. Sen kannattajilla on kaikista eduskuntapuolueista omaperäisimmät mielipiteet, arvot ja asenteet, kertoo keskiviikkona julkistettu tutkimus.

Vasemmistoliittolaiset ankkuroituvat selvästi puoluekentän vasempaan laitaan ja ovat kauimpana kokoomuksesta. Lähimmätkin puolueiden kannattajaryhmät, SDP:n ja vihreiden äänestäjät, ovat jo melko etäällä.

Vasemmistoliitto on ollut runsaat kaksi vuotta hallituksessa viiden muun puolueen kanssa. Tänä aikana etäisyydet muiden puolueiden kannattajiin keskustaa lukuun ottamatta ovat vain kasvaneet.

Jyrkkä oma profiili

Tutkimuksen mukaan vasemmistoliittolaiset ovat lähes kaikesta eri mieltä kuin muiden puolueiden kannattajat.

Neljä viidestä vasemmistoliiton kannattajat muista selvimmin erottavasta kysymyksestä liittyy tavalla tai toisella verotukseen ja tulonsiirtoihin. Muut puhuvat verotukseen liittyvistä kannustinvaikutuksista, mutta vasemmistoliittolaisten mielestä veroja ei kannata alentaa, sillä se johtaisi ainoastaan verotulojen vähenemiseen ja tulonjaon muuttumiseen.

ILMOITUS

Myöskään sosiaaliturvalla ei puolueen kannattajien käsityksen mukaan ole kannustinvaikutuksia. He torjuvat ajatuksen, että kattavalla sosiaaliturvalla ja pitkälle menevällä yhteiskunnan huolenpidolla olisi yksilöä passivoiva vaikutus.

Tutkimuksen mukaan kyse on vasemmistoliittolaisten maailmankuvasta. Toisin kuin enemmistö suomalaisista, vasemmistoliiton kannattajat eivät allekirjoita väitettä siitä, että ihminen olisi oman onnensa seppä. Yhteiskunta ja olosuhteet ratkaisevat omaa tahtoa enemmän.

Tärkeimmät erottavat asiat

Kymmenen tärkeintä vasemmistoliiton kannattajat muista erottavaa asiaa ovat nämä:

Suomen ei pidä osallistua kansainväliseen verokilpailuun.

Sosiaaliturva ei passivoi.

Nato-jäsenyyden voimakas vastustus.

Verotusta ei pidä muuttaa kannustavammaksi eikä omistajuutta tarvitse arvostaa erityisesti verotuksessa.

Korkea verotus ei heikennä työhaluja.

Yksilön menestyksen ei nähdä riippuvan yksilöstä itsestään.

Maahanmuuttomyönteisyys. Suomalaista varauksellisuus nähdään rasismina. Maahanmuuton katsotaan tuovan taloudellisia ja kulttuurisia hyötyjä.
Myönteinen asenne downshiftaukseen eli valmius tinkiä palkasta jos työaikaa lyhennetään.

Kehityspessimismi ja antimaterialismi. Jatkuvan talouskasvun uskotaan tuhoavan ihmiskunnan ja luonnon.

Kriittisyys markkinataloutta ja yrittäjyyttä kohtaan.

Hyvinvointivaltio on tärkeä

Vasemmistoliittolaisten tärkeänä pitämät asiat profiloivat myös puolueen kannattajat ideologisesti selkeästi erilleen keskimääräisestä suomalaisesta.

Vasemmistoliiton äänestäjien painottamissa asioissa yleiskuvaksi muodostuu se, että valtiota pitäisi vahvistaa ja markkinoita suitsia tehokkaammin. Hyvinvointivaltiota puolustetaan, ollaan huolissaan eriarvoisuuden kasvusta, kritisoidaan markkinavoimia ja yrityksiä, kannatetaan sääntelyn lisäämistä ja valtionyhtiöitä.

Vallankumouksella vasemmistoliittolaiset eivät kuitenkaan halua arvojaan edistää. Jo toisena puolueen kannattajien tärkeimpänä pitämien asioiden listalla tulee äänestäjän kuluttajansuojan kohentaminen. Valta muuttaa maailmaa pitää voittaa puolelleen argumentoimalla. Siksi vasemmistoliiton kannattajien mielestä olisi tärkeää, että argumentit olisivat pöydällä jo ennen vaaleja.

Kokoomus kauimpana

Toinen selkeästi kansalaisten valtavirrasta erottuva puolue on vasemmistoliiton hallituskumppani kokoomus. Näiden kahden puolueen kannattajat ovat eri mieltä käytännössä kaikesta.

Ensinnäkin kokoomuslaiset ainoina kannattavat selkeästi Nato-jäsenyyttä. Kokoomuksen kannattajat ovat myös ainoa ryhmä, joka ei allekirjoita väitettä eriarvoisuuden liiallisesta kasvusta. Ryhmä ei liioin jaa vasemmiston käsitystä hyvinvointivaltion alasajosta. Julkisia palveluita voisi sen mukaan tuottaa enemmän yritysten toimesta.

Kokoomuslaisten koko maailmankuva on täysin erilainen kuin vasemmistoliittolaisten. Sitä leimaa kehitysoptimismi. Markkinatalous ja demokratia toimivat ja markkinat ja kilpailu hyödyttävät lopulta kaikkia.

Kokoomuksen kannattajat korostavat selvimmin individualismia, yksilönvapautta ja -vastuuta.