Lauri Hannus

Viranomaiset lämpenivät lähienergian tuottamiselle.

Kotimaisessa uusiutuvassa energiassa on valtavasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

– Myös kansalaisten oma energiantuotanto auringon, tuulen, maalämmön ja biomassan avulla on helpottumassa Suomessa, sanoo johtaja Jukka Noponen Sitrasta.

Sitra on useita vuosia tehnyt työtä uusiutuvan lähienergiantuotannon parissa ja viranomaiset on saatu toimimaan uusiutuvan energiantuotannon edistämiseksi. Itse tuotetun sähkön syöttö verkkoon on helpottunut.

Nyt myös energiateollisuus on keventämässä kansalaisten energiantuotantoon liittyvää menettelyä. Verkkoyhtiöille tulee yhtenäinen lomake, jonka avulla pientuottajat saavat liitettyä tuotantonsa yleiseen sähköverkkoon.

Energia- ja materiaalitehokkuuspalvelujen asiantuntija Motiva aikoo loppuvuodesta julkaista kansalaisille askelkartan tarvittavista toimenpiteistä omaa energiantuotantoa aloitettaessa, ja ympäristöministeriössä puolestaan on valmisteilla selvitys lähienergian parhaista lupakäytännöistä.

ILMOITUS

Energian ostajat listataan

Työ- ja elinkeinoministeriöön on perusteilla virkamiestyöryhmä, joka aikoo pureutua lähienergian esteisiin ja ratkaisuihin.

Energiamarkkinavirasto taas on listaamassa kansalaisilta energiaa ostavat yhtiöt sahkonhinta.fi-palveluun, sillä tähän saakka kansalaisen on ollut vaikea löytää yhtiötä, jolle ylijäämäsähköä voi myydä.

Ruotsi edellä tässäkin

Sitran Noposen mukaan kotimaisessa uusiutuvassa energiassa valtavasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Esimerkiksi Ruotsissa asennettiin pelkästään viime vuonna 8,4 megawatin edestä aurinkosähköpaneeleja, jotka nostivat aurinkosähkön kokonaiskapasiteetin 24,3 megawattiin. Suomessa kokonaiskapasiteetti vuonna 2012 oli 11,7 megawattia.

– Uusiutuva ja hajautettu energiantuotanto on Suomen tulevaisuuden kannalta elintärkeää, niin kotimaisen työllisyyden, talouden kuin ympäristövaikutustenkin kannalta, Noponen sanoo.

Sitran aloitteesta energia-alalle on syntynyt myös uusi toimija, Suomen Lähienergialiitto, jonka tehtävänä on parantaa pienimuotoisen, paikallisen ja uusiutuvan energiantuotannon edellytyksiä Suomessa. Motiva ja alan yhdistykset ovat osallistuneet aktiivisesti Lähienergialiiton perustamiseen.