Jarmo LIntunen

Valtuutettu Veronika Honkasalo: ulkomaalaisvalvonta ei kuulu sosiaali- ja terveysvirastolle.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo (vas.) paheksuu sosiaali- ja terveysviraston päällikkötason kesäkuussa antamaa ohjetta, jonka mukaan henkilökunnan on pyydettävä ulkomaalaiselta asiakkaalta nähtäväksi oleskelulupa.

Honkasalo ei pidä tiedotetta ja sen perusajatusta asiallisena.

– Sosiaali- ja terveysviraston henkilökunnan tehtävänä ei ole vartioida, ovatko ulkomaalaiset asiakkaat Suomessa laillisesti. Nykyinen käytäntö, jossa ainoastaan asiakkaiden henkilöllisyys tarkistetaan esimerkiksi Kela-kortin avulla, tulee olla riittävä toimenpide varmistumaan siitä, että kunnan on mahdollista saada valtion korvausta ulkomaalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista, hän sanoo tiedotteessaan.

Ulkomaan kansalaisilla tulee olla mahdollisuus viraston palveluihin ilman sitä vaaraa, että viranomaiset raportoivat heistä eteenpäin, painottaa Honkasalo.

Heikentää luottamusta viranomaisiin

Honkasalo toteaa monien maahanmuuttajien luottamuksen viranomaisia kohtaan olevan hauras.

ILMOITUS

– Sosiaali- ja terveysviraston ohjeistus heikentää entisestään tuota luottamusta ja vaikuttaa pahimmassa tapauksessa siihen, että palveluita tarvitsevat eivät käytä niitä.

Hän myös pitää ohjeistuksen sisältöä epämääräisenä. Käytännössä kaikkien Helsingissä asuvien ulkomaan kansalaisten, joita vuonna 2011 oli 44 461 henkilöä, tulee aina sosiaali- ja terveysvirastossa asioidessaan kantaa mukanaan oleskelulupaa.

– Sosiaali- ja terveysviraston on siksi syytä korjata ohjeistustaan ja huolehtia siitä, että viraston ohjeistukset ja käytännöt eivät syrji mitään väestöryhmää Helsingissä. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa paperittomien terveydenhuollosta käydään poliittista keskustelua, eikä päätöksiä asian suhteen ole vielä tehty.