Vihreiden varapuheenjohtajan Anne Blandin mukaan vain harva tietää, että jokamiehenoikeudet koskevat marjojen ja sienien lisäksi kultaa ja uraania. Kaivos voi tulla vaikka 150 metrin päähän tontin reunasta, Bland toteaa.

– Kuinkahan moni mökkiläisistä ja maanomistajista tietää, että Suomen kaivoslaki mahdollistaa kaivostutkimukset kenen tahansa yksityisillä mailla? Maan pinnan alaisia luonnonvaroja kun ei lain mukaan enää omista kukaan, mutta “finders, keepers”, löytäjä saa pitää, Bland kirjoittaa Vihreässä blogissa.

Kaivosvaraukset kattavat 14 prosenttia Suomen pinta-alasta. Edes kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet eivät säästy kaivosvarauksilta, vaikka lainsäädännön pohjalta varsinaista kaivosta ei luonnonsuojelualueille voi perustaa. Esimerkiksi Keski-Suomessa Leivonmäen kansallispuiston lähiseudun asukkaat ovat huolissaan siitä, että kaivosyhtiön tutkimusvaraus saisi Metsähallitukselta erityisluvan tutkimusten aloittamiseksi.

– Kaivoslaki mahdollistaa luonnonvarojemme valumisen ulkomaisille kaivosyhtiöille, mutta jättää sotkut ja laskut paikallisten maksettaviksi. Paikallisten vaikuttamismahdollisuudet ovat pienet, koska TUKESilla ei ole velvoitetta esimerkiksi laittaa malminetsintälupahakemuksia eli valtaushakemuksia edes internetiin, josta kuntalaiset ne vaivattomimmin saisivat, Bland kirjoittaa.

Hän patistaa hallitusta varmistamaan ympäristöarvojen ja paikallisten ihmisten oikeuksien paremman huomioon ottamisen. Koska luonnonsuojelualueet ja kansallispuistot on perustettu pysyvästi luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, on tehtävä selväksi, että kaivostoimintaa ei voi tällaisilla alueilla toteuttaa.