Matti Ronkainen

Mediakulttuurin professori eritteli monikulttuurisuudesta keskustelemisen ongelmia.

Mediakulttuurin professori Mikko Lehtonen pitää ksenosofiaa, vierasta koskevaa viisautta, avaimena aitoon monikulttuurisuuden ymmärtämiseen.

– Jotta vieraan voisi nähdä tämän erityisyydessä, on nähtävä oma erityisyytensä, Lehtonen sanoo ja löytää ohjenuoran sananlaskusta: ”Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin.”

Turhan helpoksi hän ei tilannetta kuitenkaan koe.

Selvää on, että maahanmuutto lisääntyy tulevaisuudessa. Ja nimenomaan etelästä pohjoiseen, myös Suomeen. Monikulttuurisuuden haaste korostuu, ei vähene.

Pahimmillaan rasismia lietsova ksenofobia, vieraskammo voi nostaa suosiotaan.

ILMOITUS

– Erot ovat kaikki, yhteinen ihmisyys ei mitään, on Lehtosen mukaan ksenofobian perusta.

– Sen peilikuva ksenofilia, vieraan ihailu, ei myöskään tunnista vierasta tämän erityisyydessä, Lehtonen toteaa ja kysyy onko ksenofilia koulutettujen ja varakkaiden asenne.

Hän pitää myös termiä ”kotouttaminen” ongelmallisena. Siinäkin pyritään hälventämään erilaisuutta, vaikka kotouttamistoimilla on myös saatu paljon hyvää aikaan.

Lehtosen resepti niin medialle kuin yleiseen keskusteluun on irtaantua ”enemmistölogiikasta”, käsittää ”meidät” yhteisönä riippumatta uskonnosta, etnisyydestä, sukupuolesta ja asemasta.

– Haaste on ymmärtää, että voi kuulua joukkoon olematta samanlainen.

Vastuu kuuluu vapauteen

Lehtonen puhui mediasta ja monikulttuurisuudesta Varparannan rauhanakatemiassa Joensuussa. Hän oli nimennyt esitelmänsä ”Vapaus, vieraus, viisaus”.

Vaikeahkossa käsitesulkeisessa kuulijan piti olla helteestä huolimatta valppaana.

– Nyt minä putosin kärryiltä, huokasi terävänä kulttuurikeskustelijana tunnettu toimittaja ja tietokirjailija Eino Maironiemi kesken esityksen.

Valitettavaa onkin, ettei akateeminen sanoma aina tavoita kansalaisliiketoimijoista koostuvaa kuulijakuntaa. Lehtonen toki pyrki valaisemaan käsiteviidakkoa esimerkein.

Sananvapaudesta puhuessaan hän korosti enemmän sananvastuuta.

– Sananvapauskeskustelu on hyvä esimerkki vapauden ja vastuun mutkikkaista keskinäissuhteista.

Rauhanpuolustajien ja Joensuun rauhanryhmän jo 11. kertaa järjestämä tilaisuus kokosi 2.– 4. elokuuta reilut 30 osanottajaa.