Ammattiliitto Pro vaatii päätöksentekijöitä puuttumaan ammattikorkeakoulujärjestelmän ongelmiin ja varmistamaan että se toteuttaa aidosti perustehtäväänsä. Ammattikorkeakoulujen pitää antaa työelämän tarpeisiin perustuvaa koulutusta, jossa koulutustarjontaa säätelevät vahvasti työ- ja elinkeinoelämän tarpeet.

Useissa ammattikorkeakouluissa kustannuksiltaan kalliit, mutta hyvin työllistyvät koulutusohjelmat ovat nyt uhattuina. Tällaisia koulutusohjelmia ovat muun muassa Metropolia ammattikorkeakoulun hammasteknikkokoulutus, Lahden ammattikorkeakoulun muovi-, tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutus ja Tampereen ammattikorkeakoulun laboratorioanalyytikkokoulutus.

– Esimerkiksi hammasteknikot valmistavat hammaslaboratorioissa lähes miljoonalle suomalaiselle hammasproteeseja. Väestön ikääntyessä on odotettavissa, että hammaslaboratorioiden palveluiden kysyntä vain lisääntyy nykyisestään, Pron koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen sanoo.

– Hammasproteettiset työt ovat tällä hetkellä suomalaista käsityötä, mutta alan koulutuksen loppuminen tarkoittaisi palveluiden ja työpaikkojen siirtymistä halpatuotannon maihin.

Pro on huolissaan, että ammattikorkeakoulu-uudistus ja kustannussäästöt kurjistavat pieniä, mutta hyvin työllistäviä toimialoja. Kustannuksiltaan kalliiden koulutusohjelmien lopettaminen tarkoittaisi maton vetämistä niiden jalkojen alta.

ILMOITUS

”Ministerin puututtava”

Menestyvä työ- ja elinkeinoelämä tarvitsee tuekseen korkeaa osaamista, ja ammattikorkeakouluilla on merkittävä tehtävä tämän osaamisen tuottajana. Koulutuspolitiikkaa on tehtävä pitkällä aikajänteellä ja tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

– Kustannussäästöjä ei voida etsiä ammattikorkeakouluissa vain lopettamalla kaikki pienet ja kalliit koulutusohjelmat. Monien muiden koulutusohjelmien järjestäminen on toki edullisempaa, koska opetus voidaan järjestää suurissa ryhmissä, eikä se vaadi kovinkaan suuria investointeja opetustiloihin tai -välineisiin. Verovaroilla kustannettujen ammattikorkeakoulujen tulee kuitenkin kantaa myös laajempaa yhteiskuntavastuuta, Nousiainen muistuttaa.

Ammattiliitto Pro on esittänyt, että koulutusohjelmien lopettamispäätökset muutettaisiin luvanvaraisiksi. Samalla otettaisiin käyttöön uusi joustava lisärahoitusmekanismi työelämän kannalta kriittisillä koulutusaloilla.

– Vaikuttaa siltä, että myös ammattikorkeakoulu-uudistus on kiihdyttänyt koulutusten vähentämispäätöksiä. Ministerin ja virkamiesten on puututtava näihin epäkohtiin mahdollisimman pikaisesti, sanoo Nousiainen.