Lehtikuva/ Martti Kainulainen

Ulkomaalaisten matkailijoiden tuoma rahamäärä kaksinkertaistui kymmenessä vuodessa.

Suomen teollisuustuotanto ja vientitulot yskivät, mutta matkailijoiden tuoma rahavirta kasvaa tasaista vauhtia. Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä Suomeen on kasvanut jo useina peräkkäisinä vuosina. Nyt he jättävät Suomeen 4,4 miljardia euroa. Se vastaa jo kahdeksaa prosenttia koko Suomen vientituloista. Vain suurimmat teollisuustoimialat ovat matkailua edellä.

Matkailu kasvaa maailmanlaajuisesti noin 3-4 prosentin vauhtia, mutta ulkomaalaisten matkailijoiden virta Suomeen on kehittynyt tätäkin nopeammin. Esimerkiksi vuonna 2012 kasvu oli yli viisi prosenttia.

Tulevina vuosina odotukset erityisesti aasialaisten matkailijoiden osalta ovat erittäin myönteisiä. Eurooppalaisten matkailijoiden hienoisen vähenemisen ovat jo nyt korvanneet venäläiset, japanilaiset ja kiinalaiset. Myös Etelä-Korean nopea talouskasvu antaa mahdollisuuksia Suomen matkailulle.

Matkailu työllistää ja tuo verotuloja

Matkailun edistämiskeskuksen ylijohtaja Jaakko Lehtonen korostaa matkailun taloudellisia vaikutuksia Suomelle.

ILMOITUS

– Matkailu on jo nyt merkittävimpiä tulolähteitä Suomelle. Pelkästään ulkomaiset matkailijat tuovat meille yli neljä miljardia euroa, Lehtonen tarkentaa.

– Suomen talouden kannalta avainasemassa on matkailun osalta ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvun jatkuminen. Vain sitä kautta saamme uusia vientituloja.

Matkailun työpaikat pysyvät Suomessa ja myös palkka- ja kulutusverot maksetaan Suomeen. Koko matkailuala työllistää noin 130 000 henkeä, mikä on Lehtosen mukaan merkittävä tekijä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Matkailuala työllistää paljon nuoria ja myös maahanmuuttajia, joilla on alalla tärkeä rooli kielitaidon ja kulttuurituntemuksen vuoksi.

Suomessa matkailuyrityksiä on noin 25 000, joista yli 90 prosenttia on pieniä yrityksiä.