Oikeusministeriön ehdotus seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta on lähetetty lausuntokierrokselle. Luonnoksessa ehdotetaan raiskauspykälän soveltamisalan laajentamista ja seksuaalisen häirinnän säätämistä erikseen rangaistavaksi. Myös rangaistukset tiukentuisivat.

Teko, joka nykyisin rangaistaan sukupuoliyhteyteen pakottamisena, olisi jatkossa rikosnimikkeeltään raiskaus. Samalla enimmäisrangaistus tästä korotettaisiin kolmesta vankeusvuodesta neljään vuoteen.

Jos raiskauksessa on käytetty väkivaltaa, sitä ei enää voitaisi katsoa raiskauksen lievimmäksi tekomuodoksi, vaan rangaistus olisi ankarampi. Maksimirangaistus raiskauksesta on kuusi vuotta vankeutta.

Törkeän raiskauksen alaa puolestaan laajennettaisiin niin, että alle 18-vuotiaaseen henkilöön kohdistuva raiskaus olisi aina törkeä.

– Muutosten yhtenä tarkoituksena on kiristää rangaistuskäytäntöä kaikista raiskausrikoksista, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo ministeriön tiedotteessa.

Seksuaalinen häirintä rangaistavaksi

Uutena rikoslakiin tulisi pykälä seksuaalisesta häirinnästä. Seksuaaliseksi häirinnäksi määriteltäisiin toiseen henkilöön kohdistuva koskettelu tai muu siihen vakavuudeltaan rinnastettava teko, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Teosta voisi saada sakot.

ILMOITUS

Samalla loputkin seksuaalirikokset aikuiseen kohdistunutta seksuaalista häirintää lukuun ottamatta siirrettäisiin virallisen syytteen alaisiksi. Nykyisin syyttäjä ei saa nostaa kaikista aikuisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista syytettä, jos asianomistaja ei sitä halua taikka erityisen tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Myöskään asianomistajan vakaa tahto ei jatkossa enää voisi estää syytteen nostamista. Kaikki lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat jo nyt virallisen syytteen alaisia.

Lausuntojen jättämisen määräaika päättyy 13. syyskuuta, minkä jälkeen hallituksen esitys viimeistellään oikeusministeriössä.