Jarmo LIntunen

Kymmenen kummallista EU-huhua osa 1/2

Kaikki meitä koskevat asetukset ja lait eivät tule EU:sta. Monesti Suomen lainsäädäntö panee vielä paremmaksi. Käyrät kurkut eivät kummastuta ainoastaan suomalaisia, vaan sitkeät EU-huhut kulkevat myös muualla Euroopassa. Seuraavat viisi väitettä selvitetään nyt.

Ruusuistutukset pois leikkipaikan lähettyviltä

Pääkaupunkiseutulaisen taloyhtiön isännöitsijä väitti, että leikkipaikan ympärillä olevat ruusut täytyy poistaa EU-määräysten takia.

Asiaa tarkemmin tutkittaessa kävi ilmi, että leikkipaikkojen turvallisuusstandardi on olemassa. Standardi on vain suositus, joten jokainen EU:n jäsenmaa saa itse päättää, miten tarkkaan suositusta soveltaa.

Jos leikkipaikalle haetaan rakennuslupaa, siinä on EU-määräykset leikkivälineiden ja alustojen turvallisuudesta. Sen sijaan istutuksiin ei EU puutu.

Kalakukkoa saa myydä vain pakasteena

ILMOITUS

EU halusi hygieniadirektiivinsä perusteella saada kalakukkojen myyntiaikaan muutoksia.

EU katsoo suuressa viisaudessaan, että kalakukko pilaantuu kauppojen säilytystiloissa jo yhden myyntipäivän jälkeen”, Savon Sanomissa kerrottiin muutama vuosi sitten.

Jos direktiiviä olisi toteutettu kirjaimellisesti, kalakukot olisi pitänyt myydä pakasteena.

– EU:ta eivät meidän kalakukot kiinnosta pätkääkään. Eikä meidän kansallinen säädöskään tuollaista vaadi, ylitarkastaja Pirjo Korpela Eviran elintarvikehygieniayksiköstä nauraa.

Kalakukkoja saa myydä valmistuspäivän ajan huoneenlämmöstä. Päivän päätteeksi ne voi jäähdyttää kuuteen asteeseen ja myydä lopun myyntiajan jäähdytettyinä.

Korpela muistuttaa, että lainsäädäntö ei yleensä anna tuotteelle myyntiaikaa. Sen valmistajat saavat määritellä itse. Myyntiaika perustuu säilyvyystutkimuksiin.

Tervan käyttö on kielletty

EU halusi kieltää tervan käytön. Tervaa on käytetty meillä aikojen alusta asti puunsuoja-aineena, joten EU:n direktiivi herätti suurta huomiota.

Niin sanotun biosididirektiivin pelättiin tekevän lopun esimerkiksi kirkkoveneiden ja paanukattojen tervauksesta.

Lopullinen tuomio tervalle oli vapauttava sillä perusteella, että terva toimii eri tavalla kuin kemialliset puunkyllästeet.

Suomen saamaa tervan erikoiskäyttölupaa ei enää tarvittu ja tervaaminen sai jatkua.

Vain suorat banaanit ja kurkut kelpaavat

Jo vuonna 1995 kohuttiin käyristä kurkuista. Direktiivin mukaan vain suorat kurkut ja banaanit kelpasivat kauppoihin. Direktiiviä perusteltiin muun muassa tasalaatuisuudella. Kasvisten pakkaaminen piti olla helpompaa ja taloudellisempaa, kun ne olisivat suoria.

Suomalaisia direktiivi nauratti ja suututti. EU sai pikkumaisten sääntöjen laatijan maineen, josta se ei ole päässyt eroon vieläkään.

Direktiivi kurkkujen ja banaaneiden osalta kumottiin vuonna 2008. Nyt asetus määrää muun muassa omenoiden, mansikoiden ja tomaattien kauppakelpoisuutta.

Veden terveysvaikutuksia ei saa mainita

Vesipullodirektiivi vuodelta 2011 hämmensi Iso-Britanniaa. EU:n mukaan vesipullossa ei saa olla väitettä, jonka mukaan vesi vähentää nestehukan riskiä.

Määräys nojaa vuoden 2006 asetukseen, jolla EU haluaa säädellä elintarvikkeiden terveysväittämiä. Unionin näkemyksen mukaan yksin vesi ei voi auttaa nestehukkaan. Mukana pitää olla myös tiettyjä elektrolyyttejä, kuten natriumia.