Itä-Suomen yliopisto on saanut tuntuvan 420 000 euron rahoituksen jokirapujen suojelun edistämiseen. Yliopiston biologian laitoksen LIFE+ RapuKamu -hanke on kolmivuotinen.

Tiedotus- ja valistuskampanjassa jaetaan tietoa jokiravun suojelun hyödyistä ja jokirapukantoja uhkaavista riskeistä. Rahoittajina ovat EU:n komission LIFE+-ohjelma, OLVI-säätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö ja ympäristöministeriö hankkeeseen osallistuvien partnereiden lisäksi.

Hankkeen teemoina ovat jokiravun suojelun merkitys ja keinot, rapuruton vaarallisuus sekä vieraslajien uhat jokirapukannoille. Hankkeen tiedotus- ja valistuskampanjoiden avulla pyritään selventämään ja yksinkertaistamaan jokirapukantojen hoitoa ja esitellään rapuruton ja vieraslajien erillistä ja yhteistä uhkaa jokirapukannoille.

Jokirapukannat ovat taantuneet hitaasti viimeisten 150 vuoden ajan. Jokirapusaalis on romahtanut noin kymmenesosaan 1900-luvun alun saaliista ja vakiintunut 2–3 miljoonaan.

– Kotoperäisen jokiravun häviämisen uhka on todellinen, kun rapurutto ja vieraslajit ovat ajamassa vesiluonnon tilan parantumisesta huolimatta jokirapua ahtaalle. Tomerat ja pitkäjänteiset toimet jokirapukantojen säilyttämiseksi ovat tarpeen, kertoo hankkeen koordinaattorina toimiva Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen dosentti Japo Jussila.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat kalatalouskeskukset Hämeestä, Etelä-Karjalasta, Pohjois-Karjalasta, Kainuusta ja Lapista sekä Metsähallitus ja Kalatalouden Keskusliitto. Hankkeen aikana tehdään myös laajempaa yhteistyötä eurooppalaisten, kotoperäisten rapulajien suojeluun perehtyneiden instituutioiden kanssa.