Heinäkuun alusta voimaan tulleen lakimuutoksen tarkoituksena on torjua harmaata taloutta.

Vanhassa työsopimuslaissa käteinen oli ensisijainen palkanmaksutapa. Juuri voimaan tullut muutos käänsi tilanteen päinvastaiseksi. Nykyisin palkan saa maksaa käteisellä vain ”pakottavasta syystä”, esimerkiksi jos palkkaa ei työsuhteen purkautuessa voida maksaa tilille ajoissa.

Vastaava tilanne on myös, jos työntekijällä ei ole pankkitiliä. Ketään ei edelleenkään voida velvoittaa avaamaan pankkitiliä tai asioimaan pankissa vastoin tämän tahtoa. Syyksi kelpaa myös, ettei tili ole työnantajan tiedossa.

Työehtoasiantuntija Katarina Murto kertoo SAK:n tiedotteessa, että käteismaksulla on voitu pyrkiä verojen ja eläkemaksujen kiertämiseen.

– Käytännössä valtaosa palkoista on jo maksettu tilille, joten suurimmalle osalle työntekijöistä lakimuutoksella ei ole käytännön merkitystä, Murto kertoo.

Jos palkka kuitenkin maksetaan käteisenä, on työnantajan liitettävä kirjanpitoon työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu selvitys käteisellä maksetusta palkasta.

– Käteispalkan syyksi ei kelpaa se, että yrityksen tilillä ei ole riittävästi rahaa tai että palkkaa ei ehditä maksaa ajoissa tilille. Sen sijaan päivän tai muutaman tunnin pituisesta työsuhteesta palkka voidaan maksaa käteisellä, jos maksu muuten viivästyisi, Murto selventää.