Jarmo Lintunen

Tammerkosken partaalla sijaitseva Takon tehdas on monella tavalla arvokas. Työn näkökulman lisäksi sillä on korvaamaton kaupunkimiljöön imagoarvo Tampereelle.

Tampereen ydinkeskustassa sijaitsevan Takon vanhan kartonkitehtaan paperiliiton työntekijöiden pääluottamusmies Jari Heikkilä pitää hienona asiana sitä, että Tammerkosken rannalla on tämä viimeinen kaupungin keskustassa toimiva vanha tehdas.

Kaupungissa alettu arvostaa

– Tämä on sellainen arvo, mikä kaupungissa kyllä nykyään ymmärretään ottaa huomioon.

Visuaalisten ympäristökysymysten lisäksi Heikkilä haluaa nostaa esiin myös ympäristön saastuttamisnäkökulman.

 –Jos keskellä kaupunkia on iso tehdas, se osaltaan myös osoittaa, etteivät tehtaat nykyään välttämättä saastuta. Energialähteenä käytettävä maakaasu palaa varsin puhtaasti ja jätevedet menevät kaupungin puhdistamolle.

ILMOITUS

Tuotteet menevät vientiin

Takon työn laadusta ja sen merkittävyydestä tietoinen Heikkilä puhuu vakavissaan raskaan teollisuuden puolesta. Takon tuotteet menevät kaikki vientiin.

Tako tuottaa taivekartonkia tällä hetkellä ainoastaan tupakkapakkauksiin. Koko tuotanto menee vientiin. Tako on kartonkitehtaan johtajaa Pertti Hietaniemen mukaan alallaan maailman johtaja ja sillä on hyvä laatumaine.

Takon nykypäivästä ja tulevaisuudesta kerrotaan laajemmin perjantaina 7. kesäkuuta ilmestyneessä Kansan Uutisten Viikkolehdessä.