Helsingissä kolmipäiväistä kokoustaan pitävä Posti- ja logistiikka-alan unioni, PAUn liittokokous päätti liiton hallintoelinten tuntuvasta supistamisesta. Liiton hallitukseen, jonka johdossa jatkaa Esa Vilkuna, valittiin 18 jäsenen sijasta 12 jäsentä. Liittovaltuuston jäsenmäärä putosi 38:sta 30:een. Supistuksia perustellaan muun muassa toiminnan tehostamisella.

Supistukset luottamushallinnossa merkitsivät sitä, että vasemmistoliitto menetti hallituksessa toisen paikkansa. ”Vähemmistöryhmää” edustaa siinä oululainen, käsittely- ja lajittelupuolelta oleva pääluottamusmies Antero Saukkonen.

Henkilövalintojen lisäksi 202 liittokokousedustajaa linjaavat liiton tavoitteet seuraavalle neljälle vuodelle. Kokousta keskusteluttivat myös työympäristökysymykset.

Kannanoton työmarkkinatilanteeseen kokous antaa perjantaina. Kuljetusalojen ammattiliittojen yhdistymishankkeen kariutumisesta on valtuusto ja päättänyt omalta osaltaan aikaisemmin.

Antero Saukkosen mukaan kokouksessa on selvästi tullut ilmi, etteivät Itella Oyj:n viimeaikaiset ulkoistamistoimet ja toimintojen siirrot ole lakanneet kuohuttamasta työntekijöitä. Ymmärrystä ei löydy myöskään sille, ettei valtiovalta pidä huolta omastaan. Asiaan kiinnitti huomiota tervehdyksessään kokoukselle myös SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly. Hänen mukaansa ministerin puheet työpaikkojen säilymisestä ovat jääneet vaille vaikuttavia toimia.

ILMOITUS

Saukkonen on omassa tehtävässään joutunut toteamaan postialalla meneillään olevan muutosten vyöryn. Kevään kuluessa yhtiössä on käyty kolmet yt-neuvottelut lyhyin väliajoin.

– Meillä Oulussa on oikeastaan ollut jatkuvat yt:t päällä, kertoo Saukkonen.

– Kun yhdet päätettiin eräänä tiistaina, aloitettiin jo saman viikon perjantaina seuraavat, kun työnantaja halusi siirtää postikeskuksen työt Oulusta Kuopioon. Henkilöstössä tuo merkitsi yhdeksän henkilötyövuoden vähennystä.

Oulun alueen ammattiosasto katsoi tuolloin, että Itellan nykyjohto on taitanut ottaa postikeskukset silmätikukseen.

Saukkonen muistuttaa myös mitä viime kuussa tapahtui Pasilan jakelukeskuksessa Helsingissä. Ammattiosaston väki marssi työpaikalta ulos, kun Itella päätti siirtää kirjelähetysten videokoodaustyöt Hollannin postille. PAUn tietojen mukaan töitä mitä todennäköisimmin ollaan kuitenkin siirtämässä kolmenkymmenen henkilötyövuoden verran Filippiineille tai mahdollisesti Intiaan.

Ammattiliiton kannalta tilanne alalla voisi tuskin olla haastavampi. Toimintojen muuttuessa työn sisältö muuttuu.

– Työntekijät ovat pahassa välikädessä, kuvaa Antero Saukkonen. Hänestä olisi tärkeintä, että muutoksiin varaudutaan huolella, suunnitelmallisesti ja ennen kaikkea yhteistyössä. Yt-ryöpytyksistä olisi päästävä eroon.