Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi henkilöä kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistuksiin ihmiskaupasta. Toissijaisena syytekohtana oli kiskonnantapainen työsyrjintä, minkä vastaajat myönsivätkin. Oikeus katsoi kuitenkin menettelyn täyttävän ankaramman rikoksen, eli ihmiskaupan tunnusmerkistön.

Käsiteltävänä oli vuosina 2004–2009 jatkunut toiminta, jossa vietnamilainen yrittäjäpariskunta oli järjestänyt sukulaisilleen työtä MTA-Montering Ab:ssä Uudessakaarlepyyssä. Työntekijät olivat lainaamalla rahaa työnantajalta maksaneet matkansa Suomeen ja aloittaneet työt ilman palkkaa, kunnes työnantaja katsoi velan maksetuksi. Vasta tämän jälkeen työntekijöille avattiin pankkitili.

Huonoissa työoloissa heti pääsääntöisesti 12 tunnin työpäiviä. Työnantaja oli pitänyt itsellään osan työntekijöiden palkasta ja tuomio tuli siksi myös törkeästä kavalluksesta. Työtä tehtiin myös viikonloppuisin. Palkka oli työtunneista riippumatta aina sama eli 500–900 euroa.

Elleivät työntekijät totelleet tai tehneet tarpeeksi töitä, heitä uhattiin kotimaahan lähettämisellä. Heille ei maksettu palkanlisiä eivätkä he saanet pitää lomaa. He olivat olleet riippuvaisia työnantajasta, eivät osanneet kieltä eivätkä tienneet oikeuksiaan. Sairauspoissaoloja ei hyväksytty ja työntekijät pelkäsivät työnantajaa.

Olot eivät parantuneet

Käräjäoikeudessa työntekijät kertoivat yhdenmukaisesti työoloistaan ja kohtelustaan yrityksessä. Käräjäoikeus on tuomion perusteluissa nostanut esiin sen, että asianomistajat kertoivat tulleensa Suomeen tienaamaan rahaa, jotta voisivat avustaa Vietnamiin jääviä perheenjäseniä ja sukulaisia.

Vaikka työntekijät olivat tulleet köyhistä oloista kotimaassaan, heidän olonsa eivät olleet parantuneet Suomessa työolojen, elinkustannusten ja palkan osalta. He olivat myös olleet riippuvaisia työnantajasta, koska tämä on järjestänyt heidän asumisensa ja he olivat olleet velkaa matkalipusta.