Jarmo Lintunen

Vantaan bussilakolle ei loppua näy, sillä neuvotteluosapuolet ovat lähes mykkäkoulussa,

Etenkin keskisellä Vantaalla elämää hankaloittanut bussinkuljettajien työnseisaus jatkuu maanantaina jo seitsemättä päivää, eikä loppua näy. Kiistaa ei ole oikeastaan päästy lainkaan selvittämään, sillä osapuolet eivät näytä pystyvän neuvottelemaan toistensa kanssa.

Veolia Transport Vantaa Oy:n johtajan välit henkilöstöönsä ja kuljettajien luottamushenkilöihin ovat olleet jäiset jo pitkään. Johtaja Juha Nykäsen toimintaan on Kansan Uutisten haltuunsa saaman muistion mukaan puututtu kirjallisella muistutuksella myös Vantaan Veolian emoyhtiön, Veolia Transport Finland Oy:n toimesta.

Kiistassa on kyse työvuorojärjestelyistä, joissa esimerkiksi vapaat viikonloput vähenevät nykyisestä kahdesta kuukaudessa enintään yhteen kuukaudessa.

Yhtiön pomolta yllättävä muistio

Viime lokakuussa päivätty, koko Suomen Veolia-yhtiöiden toimitusjohtajan Janne Vihavaisen laatima muistio kertoo karusti ilmapiiristä Vantaan Veoliassa.

”Katson toteen näytetyksi (Nykäsen) epäasiallisen käyttäytymisen ainakin tekstiviestien, huutelun huoneesta poistumisen yhteydessä sekä ’asiat ovat jäissä niin kauan kuin Hartikka on luottamusmiehenä’. Edellä esitetyistä syistä annetaan Juha Nykäselle kirjallinen huomautus epäasiallisesta käyttäytymisestä työyhteisössä vastoin Veolia-konsernin toimintatapaa ja vaaditaan että edellä kuvatunlainen epäsovelias käytös muita työyhteisön jäseniä kohtaan loppuu välittömästi”, Vihavainen kirjoittaa muistiossa.

ILMOITUS

”Toikin on juoppo”

Muistion taustalla on pääluottamusmies Jani Hartikan, työsuojeluvaltuutettu Jari Rintalan ja AKT:laisen ammattiosaston sihteerin Timo Tulilahden paria päivää aikaisemmin Vihavaiselle lähettämä kirje Nykäsen toiminnasta.

Kirjeen mukaan Nykänen oli muun muassa heittänyt Hartikan ja Rintalan ulos työhuoneestaan ja huutanut perään ”lets play hard ball” (pelataan sitten kovaa peliä). Hartikkaa Nykänen on kirjeen mukaan kutsunut ”pelleksi”.

Kirjeessä syytetään Nykäsen puhuneen kolmikantaneuvotteluissa alaisistaan kuljettajista varsin ikäviä. Kirjeessä mainitaan pari esimerkkilausahdusta: ”toikin on juoppo” ja ”tuokin on maksanut satatuhatta euroa”.

Kun kuljettajat toteuttivat uuteen työvuorojärjestelmään siirtymistä vastustaakseen huhtikuussa päivän työnseisauksen, Nykäsen kerrotaan ilmoittaneen portilla, että ”seiskää miten pitkään vaan, mutta minulla palkka juoksee”.

Täysi sotatila

KU:n näkemien kirjallisten dokumenttien perusteella näyttää Vantaan Veoliassa ainakin useiden viime kuukausien ajan vallinneen henkilöstön ja johdon välillä likimain täysi sotatila.

Työntekijät ovat tehneet oman liittonsa kautta valvontapyyntöjä muun muassa laittomiksi epäillyistä kuljettajien työ- ja lepoaikarikkomuksista ja samaan aikaan pääluottamusmiehen tekstiviestiliikennettä on valvottu.

Työntekijät ovat protestoineet asiakkaaseen kajoamisen vuoksi potkut saaneen, poliisitutkinnassa syyttömäksi osoittautuneen maahanmuuttajakuskin kohtelusta, samaan aikaan Vihavainen on vaatinut AKT:lta pääluottamusmies Hartikkaan kohdistuvia ojentamis- tai valvontatoimia.

Varikoilla on myös riidelty pekkaspäivien pitämisestä sekä sairaslomien ja asiakaspalautteiden liittämisestä yhtiön bonusjärjestelmään, jota työntekijät pitävät eräänlaisena mustana listana.

Sivubisnes samalla alalla

Työntekijöiden epäluuloa johtoaan kohtaan on lisännyt tieto siitä, että Nykäsellä ja tämän puolisolla, Vantaan Veolian HR-assistenttina toimivalla Maarit Luotosella on yhteinen kommandiittiyhtiö, joka toimii hyvin läheisesti Veoliaa sivuavalla alalla.

Kaupparekisteristä löytyvä Vantaan Varikkopalvelut Ky ilmoittaa toimialakseen varikkoalan palveluiden tuottamisen, tähän liittyvän tuotantotoiminnan sekä työvoiman vuokraustoiminnan.

Vuokratyövoima on kuljettajien ja AKT:n piirissä kirosana, jonka tuloa kuljettajamarkkinoille pelätään. Kaupparekisteriotteen mukaan mm. kuljettajarekrytointeja hoitava Luotonen on yhtiön vastuunalainen yhtiömies ja rekrytoinnit viime kädessä vahvistava johtaja Nykänen äänetön yhtiömies.

Pahaa verta on nostattanut myös päätös ostaa sekä Espoon että Vantaan Veolian linja-autojen siivous alihankintana yhtiöltä, joka sai jokin aika sitten tuomion kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä.

Viimeinen silaus sekavaan yhtiösoppaan saatiin huhtikuussa, kun Suomen Veolia-yhtiöt omistava monikansallinen, pääosin ranskalaistaustainen Veolia-konserni ilmoitti panneensa pohjoismaiset bussiyhtiönsä myyntiin.

Rikkureita haussa

Vantaan Sanomien mukaan Veolia tutkii mahdollisuutta ajattaa busseja rikkurityövoimalla.

– Selvittelemme parhaillaan mahdollisuuksia siihen, että joku muu yhtiö tulisi ajamaan näitä kyseisiä linjoja alihankintana, Veolia Yhtiöiden toimitusjohtaja Janne Vihavainen sanoo Vantaan Sanomissa.

Käytössä voisivat olla Veolian autot.