SAK vaatii vahvistamaan valvontaa yhdenvertaisuuslain uudistuessa. Lakimies Anu-Tuija Lehto painottaa, että ilman henkilöstövahvistuksia lakiin suunnittelut parannukset jäävät käytännössä toteutumatta.

Oikeusministeriö esittää, että yhdenvertaisuuslain noudattamista työpaikoilla valvoisivat työsuojeluviranomaiset ja nykyinen vähemmistövaltuutettu, josta lakimuutosten myötä tulisi yhdenvertaisuusvaltuutettu.

– Ministeriö esittää, että sekä aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaiset että valtuutettu valvoisivat työelämää. Emme kuitenkaan halua, että valtuutettu hukkuu yksittäistapauksiin eikä ehdi tehdä tärkeintä työtään eli ottaa kantaa rakenteisiin ja vaikuttaa laajemmin työelämään.

– Valtuutettu voisi toimia myös sovittelijana. Tämä on perusteltu työnjako, mutta toimii vain, jos valvovaa henkilökuntaa on tarpeeksi, Lehto korostaa

Yhdenvertaisuuslain uudistusta SAK pitää askeleena eteenpäin ehkäistäessä syrjintää työelämässä. Lehto kuitenkin painottaa, että myös järjestöjen kanneoikeutta olisi syytä ryhtyä valmistelemaan, jotta esimerkiksi ammattiliitot voisivat riitauttaa syrjintätapauksia työntekijän puolesta.

ILMOITUS

Nykyisestä syrjinnän suoja ei saa heiketä.

– On turvattava bussia kuljettavan sikhin oikeus käyttää turbaania tai romaninaisen mahdollisuus perinneasuun. Syrjinnän seuraamusten olisikin hyvä olla nykyistä tehokkaampia, tähdentää Lehto.

Eduskunta käsittelee esitystä yhdenvertaisuuslain uudistamiseksi näillä näkymin syksyllä. Uudistuksessa esitetään muun muassa myös, että vastaisuudessa 30 henkilön työpaikalle on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma.