Eeva Suorlahti

Vuoteen 2025 mennessä tarvitaan 120 000 uutta työntekijää

Miesvaltaisilta aloilta, kuten rakennusalalta ja teollisuudesta, häviää kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Sen sijaan sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan nykyisten työntekijöiden lisäksi 120 000 uutta työntekijää seuraavan kymmenen vuoden kuluessa.

– Miehet eivät hakeudu alalle puutteellisen tiedon vuoksi. Ennakkoluulot ja asenteet sote-alaa kohtaan ovat suuret, projektipäällikkö Antti Kärkkäinen Helsingin Diakoniaopistosta sanoo.

Sote-ala on vahvasti sukupuolittunut: se on 90-prosenttisesti naisvaltaista. Vajaasta 400 000 työntekijästä kymmenen prosenttia on miehiä.

Kärkkäisen mukaan esimerkiksi päiväkotien, vanhainkotien ja terveydenhoidon asiakkaat ja henkilöstö hyötyisivät miesten tulosta alalle jo ammatillisen tasa-arvon lisääntymisen ja näkökulmien laajenemisen kautta.

Kasvatustieteen tohtori Jouko Huttusen mukaan koko yhteiskunta potee miehen hoivan vajetta. Esimerkiksi lapset saavat isän hoivaa kokemuksellisesti liian vähän.

ILMOITUS

Joillekin asiakkaille kynnys hakeutua sote-palveluihin voi madaltua ja yhteistyö voi tulla helpommaksi.

Asenteet esteenä

Mielikuvat ja asenteet voivat estää miesten hakeutumista hoiva-alalle.

– Vaarana on, että työpaikalla toteutetaan sukupuolittuneita rooleja. Ei ole tarkoitus, että miestyöntekijälle lankeaa henkivartijan tai remonttireiskan työt, Kärkkäinen toteaa.

Kynnyksenä voi olla myös enemmistön määräämät työtavat ja –kulttuuri.

– Koulutukseen toivotaan vielä enemmän käytännön tietoa ja työharjoittelua, Kärkkäinen sanoo.

Lisäksi hän vaatii miesnäkökulmaa oppilaitoksiin ja työelämään.

– Työstä pitää kertoa realistisesti ja siirtyä sisarhentovalkoinen-mielikuvasta ammattilaisuuteen, Kärkkäinen vaatii.

Miehenkäyttöopas neuvoo

Antti Kärkkäinen on kirjoittanut oppaan sosiaali- ja terveysalan opettajille ja työpaikoille.

– Miehenkäyttöopas antaa käytännön neuvoja ja toimenpide-ehdotuksia sote-alan opettajille, työpaikoille sekä alaa opiskelevien miesten ammatillisuuden tukemiseksi, Kärkkäinen kertoo.

Oppaassa kerrotaan miesten sekä naisten ennakkoluuloista. Mies voi epäillä omia taitojaan ja soveltuvuuttaan hoiva-alalle. Toisaalta nainen voi epäillä miehen edustavan liiallista teknokratiaa ja kyvyttömyyttä myötäelää. Molemmat asenteet voivat olla sukupuolittuneita, mutta myös vallitsevan perinteen mukaisia.