Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan Lieksan kaupunki ei menetellyt lainvastaisesti perustaessaan maahanmuuttajille tarkoitettuun matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan (Koto-toimistoon) erillisen rukouspaikan.

Kaupungin Koto-toimistossa oli vuoden 2009 alussa sijainnut pieni kaikille tarkoitettu rukouspaikka. Aloite paikan perustamisesta tuli alueen muslimiväestöltä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan toiminta edisti yhdenvertaisuutta, kun uskonnon harjoittamiseen kodin ulkopuolella tarjottiin mahdollisuus myös ryhmälle, jolla sitä ei kyseisellä paikkakunnalla tuolloin ollut. Tällainen positiivinen erityiskohtelu on sallittua, mikäli sen toimet ovat väliaikaisia ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Rukouspaikka oli ollut käytössä vain muutaman viikon ajan. Kaupungin verkkosivuilla kerrottiin rukouspaikasta vielä yli kaksi vuotta sen jälkeen, kun se oli poistettu käytöstä. Lisäksi verkkosivuilla rukouspaikkaa kutsuttiin moskeijaksi.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kaupunki ei toteuttanut tiedotusvelvollisuuttaan, kun rukouspaikkaa kutsuttiin moskeijaksi, sillä tiedon on vastattava todellisuutta.