Maailman huonoimmaksi äänestetyn yhtiön väitetään vievän Mosambikista hiilen, valehtelevan paikallisille asukkaille, tuhoavan esivanhempien haudat ja jättävän väestön kurjuuteen.

Mosambikissa kaivosyhtiöt rikkovat tuotantoennätyksiä ja tuottavat uutisia kuin liukuhihnalta. Tiedotusvälineet ovat kertoneet säännöllisesti varsinkin brasilialaisen Vale-kaivosyhtiön saavutuksista Teten maakunnan kivihiilen hyödyntämisessä.

Myös yhtiön suurinvestoinnit infrastruktuuriin, kuten raidejärjestelmiin, Nacalan ja Beiran satamiin sekä sosiaaliset projektit saavat säännöllisesti huomiota. Arvostelijat kuitenkin kritisoivat luonnonrikkauksien riistoa, joka heidän mukaansa tehdään kolonialismin hengessä.

Häädetyt kyläläiset

Vastausten sijaan kylään lähetettiin raskaasti aseistettu sotilaspoliisi.

Vuosi sitten tammikuussa Valen saavutusten sijaan nousivat uutisotsikoihin Moatizen hiilikaivosten tieltä uudelleen asutetut Catemen kyläläiset. Koska heidän kysymyksiinsä ei vastattu määräaikaan mennessä, he tukkivat kaivokselta lähtevän junaradan ja maantien ja pysäyttivät näin kaivosjätin hiilikuljetukset kaivoksilta Beiran satamaan.

Kyläläiset syyttivät yhtiön riistäneen heidän kotinsa ja viljelymaansa, tarjonneen tilalle asumiskelvottomat talot ja pettäneen 7 000:lle kaivoksen tieltä siirretylle asukkaalle annetut lupaukset.

Talot on protestoijien mukaan rakennettu niin huonosti, että jo nyt, vain kahden vuoden kuluttua, katot vuotavat ja seinissä on halkeamia.

ILMOITUS

Luvatun kahden hehtaarin sijasta perheet saivat vain hehtaarin viljelysmaata eikä maa edes ole hedelmällistä. Asukkaat kertoivat näkevänsä nälkää.

Imperiumin vastaisku

Asukkaat eivät tempauksen jälkeenkään saaneet yhtiöltä vastausta, vaan Vale pidättäytyi kaikesta kommentoinnista. Sen sijaan paikalle lähetettiin raskaasti aseistettu sotilaspoliisi FIR (Força de Intervenção Rápida).

Vale käyttää turvallisuusyhtiötä Arkhê Risk Solutions, joka on yksi maan suurimmista. Yhtiöllä on sen turvallisuuspäällikön mukaan palkkalistoillaan 12 500 vartijaa pelkästään Mosambikissa. Lisäksi Arkhêlla on lähes monopoliasema kaivosten vartioinnissa koko eteläisessä Afrikassa.

Aseistettujen vartijoiden lisäksi Arkhêlla on yksikkö, jonka tarkoituksena on kamppailla ”vahingollisen informaation” leviämistä vastaan.

Turvallisuuspäällikkö valittaa, että Catemen asukkaat ovat onnistuneet lokaamaan Valen maineen.

Oikeus maahan

Asukkaiden tyytymättömyyden aiheuttivat turvallisuuspäällikön mukaan Valen kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun korkeat eettiset periaatteet, jotka ruokkivat heissä liian suuria odotuksia.

Turvallisuuspäällikkö päivittelee, että nyt asukkaat pitäisi muka jopa ruokkia ”vaikka Vale olisi voinut yhtä hyvin ampua jok’ikisen”, sillä tällaisella kouluttamattomalla väestöllä ei ole hänen mukaansa nyky-Mosambikissa minkäänlaista merkitystä. Turvallisuuspäällikkö ei tietenkään tarkoittanut sanojaan julkaistavaksi.

Esi-isien henget

Maaseudulla keskeinen arvo on yhteys esivanhempiin, mutta tämä ei näyttäisi olevan yhtiölle tärkeä asia. Kolonialismin hengessä maata käsitellään ainoastaan resurssina, ja kun kaivosyhtiöt vievät asukkaiden maat, heille korkeintaan annetaan samankokoinen pala maata toisaalta.

Mikä tahansa maatilkku ei sosiologin mukaan kuitenkaan korvaa maahan liittyviä arvoja, kuten asukkaiden esivanhempia, näiden tekemää työtä, saati esivanhempien henkiä.

Aiheesta enemmän perjantaina 5.4. ilmestyneessä Viikkolehdessä.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!