Lehtikuva

Kansainvälistä vesipäivää vietetään perjantaina kahdettakymmenettä kertaa. Suomessa raakavettä on runsaasti, mutta muualla vesi on niukka luonnonvara.

Mikä on vesipäivän tarkoitus, Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistyksen ja JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta?

– Yhdistyneet kansakunnat lanseerasi kansainvälisen vesipäivän jo 1993. Puhdas vesi ja sanitaatio eli toimiva jätevesihuolto julistettiin perusoikeudeksi vuonna 2010.

– Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Mitkä ovat vesipäivän teemat?

ILMOITUS

– Tämän vuoden teemana on vesiyhteistyö. Suomen julkisen alan ammattijärjestöt vievät eteenpäin EU:n ensimmäistä kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan puhdasta vettä ja toimivaa jätevesihuoltoa jokaiselle EU-kansalaiselle. Vedestä ei saa tehdä bisnestä.

Miten kansalaisaloite etenee?

– Kansalaisaloitteeseen haetaan vähintään miljoonaa nimeä Euroopasta. Tavoitteessa ollaan jo. Suomen pitää kuitenkin kerätä kansallisesti lähes 10 000 nimeä. Olemme hyvässä vauhdissa ja aikaa on marraskuuhun asti.

Tehdäänkö vedellä bisnestä?

– Eurooppalaiset vesiyhtiöt ovat toimijoita myös Euroopan ulkopuolella. Etenkin ranskalaiset ovat olleet aktiivisia varsinkin kehitysmaiden vesihankkeissa.

– Veden kaupallistaminen ja muu siihen liittyvä markkinaperusteinen toiminta eivät sovellu ihmisen perusoikeuksiin.

Kenen pitäisi järjestää juomavesi- ja sanitaatiopalvelut?

– Se on julkisen vallan tehtävä. Meillä Suomessa kunnat ovat pitäneet vesipalveluita tiukasti omissa näpeissään. Se on hyvä ratkaisu jatkossakin. Jos kunnat yksityistäisivät toiminnat, hinnat nousisivat. Tällaista kehitystä ei saa tapahtua.

Miten köyhien maiden vesihuolto järjestetään?

– Vähävaraisten maiden pitäisi saada riittävä määrä investointeja toimivaan vesihuoltoon sekä puhtaan veden tuottamiseen. Satsauksia tarvitaan myös laitosten ja viemäriverkoston rakentamiseen. Investointeja pitäisi tehdä edullisilla kehityslainoilla, jolloin vedestä ei syntyisi kauppatavaraa.

Puhdas vesi on niukka luonnonvara, josta ei saa tehdä kauppatavaraa.