Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry vaatii kiinnittämään huomiota sukupuolten edustukseen Maailmanpankin johtokunnassa. Maailmanpankin johtokunta on miesvoittoinen. Tällä hetkellä johtokunnan varsinaisista jäsenistä naisia on vain noin 10 prosenttia (kaksi naista, 17 miestä sekä miespuheenjohtaja).

Suomen hallitus valitsee Suomen edustajan johtokuntaan kevään aikana. 37 suomalaishakijan joukossa on sekä miehiä että naisia.

Tasa-arvoa puolustavana pohjoismaana Suomella olisi yhdistyksen mukaan hyvä mahdollisuus toimia mallina muille maille. Taloudellisen päätöksenteon huipulla naisia on vain vähän sekä Suomessa että kansainvälisesti, NYTKIS muistuttaa.

Lisäksi Suomen nimeämä edustaja korvaa toisen nykyisistä naispuolisista jäsenistä, ruotsalaisen Anna Brandtin.

Suomi kuuluu Maailmanpankissa Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiiriin, jossa johtokuntaedustus rotatoi eri maiden kesken. Valittu johtokunnan jäsen edustaa koko vaalipiiriä kolmivuotisen kauden ajan.