Oikeustieteen tohtori Kalevi Hölttä on kannellut oikeuskanslerille Kotkaan suunnitellun Äärioikeisto Suomessa  kirjakeskustelun lykkääntymisestä.

Kantelussaan Hölttä toteaa kansalaisjärjestöjen pyytäneen häntä selvittämään, ovatko poliisiviranomaiset tai muut virkamiehet menetelleet virheellisesti kieltäessään Kotkan pääkirjastoon 6.3.2013 suunnitellun keskustelutilaisuuden.

– On tärkeää saada ylimmän laillisuusvalvojan näkemys poliisin menettelystä. Kokoontumisvapaus ja sananvapaus ovat demokraattisen oikeusvaltion ydinasioita, Hölttä perustelee kantelua.

Höltän mukaan Kotkan Apulaispoliisipäällikkö Aaro Sutelan vaatimus pelastussuunnitelman toimittamisesta ei perustu valtioneuvoston asetukseen pelastussuunnitelmasta. Asetuksen mukaan pelastussuunnitelmaa edellytetään neljässä tapauksessa: tilaisuudessa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä, käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja, tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Vaatimus pelastussuunnitelmasta loukkaa Höltän mielestä kotkalaisnuorten perusoikeuksia ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkään kyseessä ei kokoontumislain perusteella ollut yleisötilaisuus vaan yleinen kokous.

Toiseksi yksikään neljästä pelastussuunnitelman edellyttävistä ehdoista ei olisi täyttynyt. Äärioikeisto Suomessa -tilaisuuksissa on parhaimmillaan isommissa kaupungeissa käynyt noin 150 henkilöä. Kotkan kirjaston pääsaliin olisi mahtunutkin vain enintään 200 henkeä.