Lehtikuva/ Markku Ulander

Historian ensimmäinen suomalainen kansalaisaloite saatiin tiistaina eduskuntaan.

Turkistarhauksen lopettamista siirtymäajan jälkeen esitetään 69 381 suomalaisen allekirjoittamalla kansalaisaloitteella, joka luovutettiin eduskunnan puhemiehelle.

Kansalaisaloite on ensimmäinen, joka on kerännyt vaadittavan vähimmäismäärän eli 50 000 nimeä. Sitä esittelivät eduskunnassa Luonto-Liiton Leo Stranius ja Animalian Kati Pulli.

Siirtymäaika luopumiseen

Stranius totesi, että turkistarhausta on kritisoitu jo pitkään ja suomalaisista vain alle neljännes kannattaa turkistarhausta sen nykyisessä muodossa. Paikalla olleiden kansanedustajien kannat eivät vastanneet ainakaan tätä arviota kansan mielipiteestä, sillä luovutusta edeltäneessä tilaisuudessa kaikista eduskuntapuolueista paikalla olleista kansanedustajista aloitteelle lupasivat tukensa vain vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen ja Vihreiden Anni Sinnemäki.

Pekonen vaati, että turkistarhaajille luodaan luopumisjärjestelmä, jotta turkistarhauksesta voidaan luopua siirtymäajan jälkeen. Hän puhui vuodesta 2025. Tuolloin yli puolet nykyisistä turkistarhaajista on saavuttanut eläkeiän.

– Tarhojen sukupolvenvaihdoksista on niin ikään luovuttava tukemalla siirtymistä toiseen elinkeinoon, Pekonen sanoi ja esitti tilanne esimerkiksi energiatuotantoa, metsätaloutta, elintarviketuotantoa ja matkailua.

ILMOITUS

Pekonen totesi kannattavansa aloitetta, muttei uskaltanut luvata samaa koko eduskuntaryhmänsä puolesta.

Sinnemäki sen sijaan sanoi Vihreiden kannattavan turkistarhauksesta luopumista. Hän totesi puolueensa etsivän eettisiä ratkaisuja taloudelle ja totesi, että turkistarhauksessa niitä ei ole löydettävissä.

Puoli miljardia viennistä

Selkeimmin oman eduskuntaryhmänsä arvelivat vastustavan kansalaisaloitetta Perussuomalaisten Pirkko Ruohonen-Lerner ja Kristillisdemokraattien Peter Östman.

– Perussuomalaiset on perinteisesti kannattanut turkistarhausta laillisena elinkeinona, Ruohonen-Lerner sanoi.

Östman ihmetteli väitettä, jonka mukaan turkistarhaus on taloudellisesti marginaalinen tuotannonala.

– Voiko näin väittää alasta, jota tulee liki puoli miljardia euroa vientituottoa ja 75 miljoonaa euroa verotuottoja, hän kysyi.

RKP:n Thomas Blomqvist painotti sitä, että eläinten olosuhteita pitää parantaa.

– Mutta onko elinkeinon kieltäminen oikea keino, siitä voi olla eri mieltä, hän sanoi.

Keskustan Jari Leppä arvioi, että selkeä enemmistö keskustan eduskuntaryhmästä on aloitetta vastaan. Kokoomuksen Sanni Gran-Laasonen totesi, että kokoomuksen eduskuntaryhmässä on edustajia sekä sitä vastaan että sen puolesta.

SDP:n Anneli Kiljunen myös totesi ryhmässään olevan erilaisia näkemyksiä turkistarhauksesta. Hän toivoi, että jos aloite ei etene laiksi, eläinten hyvinvointia tarhausolosuhteissa pyritään parantamaan muin lainsäädännön keinoin.

Eduskunta käy kansalaisaloitteen lähetekeskustelun täysistunnossa ensi viikolla.