Etelä-Kymen Vasemmistonuorten suunnittelema keskustelutilaisuus Äärioikeisto Suomessa -kirjasta joudutaan perumaan poliisin vaatimusten takia.

Kotkassa lupapalveluiden apulaispoliisipäällikkö vaati tilaisuutta järjestäneen Joona Mielosen mukaan neljää ammattilaisjärjestyksenvalvojaa paikalle. Tavallinen kurssin suorittanut valvoja ei olisi poliisille kelvannut ja neljästä järjestyksenvalvojasta yhden piti poliisin mukaan olla nainen.

Järjestäjiä vaadittiin myös suorittamaan ruumiintarkastus kaikille tilaisuuden osallistujille. Tästä vaatimuksesta poliisi kuitenkin luopui kuultuaan suunnitelmasta käyttää narikkaa.

Kaikkein erikoisinta viranomaisten toiminnassa on järjestäjien mielestä heille esitetty vaatimus 14 päivää ennen tilaisuutta palautetusta pakollisesta pelastussuunnitelmasta.

Tilaisuuden luonne huomioon ottaen poliisin vaatimukset eivät Vasemmistonuorten mielestä ole perusteltuja.

ILMOITUS

Lopulta tilaisuuden järjestäminen kiellettiin, koska pelastussuunnitelma palautettiin 10 päivää ennen tilaisuutta. Tässäkin viranomainen olisi halutessaan voinut käyttää kokonaisharkintaa.

– Kirjaesittelyt eivät itsessään aiheuta erityistä vaaraa niihin osallistuville. Jos poliisi sen sijaan uskoo tilaisuuden olevan hyökkäyksen takia uhattuna, on heidän velvollisuutensa turvata tilaisuuden turvallisuus ja sen osallistujien poliittiset toimintavapaudet, Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Tilaisuuteen kutsuttujen tietokirjailijoiden ja Etelä-Kymen Vasemmistonuorten mielestä virkavallan ohjeistus loukkaa kokoontumis- ja yhdistymisvapautta sekä sananvapautta.

Vaatimus yksityisten turvallisuuspalveluiden käyttämisestä tekee keskustelutilaisuuksien järjestämisen taloudellisesti mahdottomaksi pienille järjestöille.

Poliisin toiminta heikentää järjestäjien luottamusta poliisin kykyyn ja haluun taata heidän turvallisuutensa vastaavissa tilaisuuksissa. Myönteistä heidän mielestään on kuitenkin on se, että vihdoinkin äärioikeiston uhkaan suhtaudutaan sinänsä vakavasti.