Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila vaatii vuokratyön määrää vähennettäväksi ja työehtoja parannettavaksi. Uotila puhui lauantaina Vasemmistonuorten Tammitapaamisessa vuokratyöhön liittyvistä ongelmista.

Uotila painotti sitä, että tilanne on saatava sellaiseksi, jossa vuokratyöntekijöiden työsuhteilla keinottelu ei ole työnantajalle edullisempaa kuin vakituisten työntekijöiden palkkaaminen.

– Vuokratyöstä on tullut yhteiskunnassamme laillinen keino keinotella työehtosopimusten kanssa, Uotila sanoi.

Yli neljännestä surkeampi palkka

Kansanedustaja painotti vuokratyön ongelmia opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimuksen mukaan vuokratyötä tekevien opiskelijoiden työelämän laatu on huomattavasti muita työtä tekeviä opiskelijoita huonompi.

Lisäksi vuokratyötä tekevien opiskelijoiden mediaanipalkka on jopa 27 prosenttia pienempi.

ILMOITUS

– Vuokratyöntekijöiden oikeuksiin puuttuminen on näin ollen myös tärkeä nuoriso- ja opiskelijaliikkeen tavoite, hän totesi.

Uotila viittasi tuloksilla tohtori Antti Tanskasen valmisteilla olevaan artikkeliin vuokratyötä tekevien opiskelijoiden asemasta. Artikkelissa todetaan myös, että vuokratyötä tekevät opiskelijat työskentelevät muita harvemmin kokoaikaisesti ja muita useammin alle vuoden työsuhteissa sekä ovat harvemmin esimiesasemassa. Lisäksi he haluaisivat tehdä nykyistä enemmän työtunteja.

Maahanmuuttajat tukiverkon ulkopuolelle

Uotila oli erityisesti huolissaan vuokratyötä tekevien maahanmuuttajien ja opiskelijoiden asemasta.

Hän muistutti siitä, että vuokratyötä tekevät maahanmuuttajat jäävät ilman vakituisen työsuhteen tarjoamaa tukiverkostoa, joka olisi heille erityisen tärkeä uudessa kotimaassa.