Miika Malinen

Ni’linin palestiinalaiskylän asukkaat kokoontuvat sitkeästi kerran viikossa osoittamaan mieltään Israelin muuria vastaan, niin kuin he ovat tehneet jo vuodesta 2003 lähtien. Israelin sotilaat vastaavat rauhanomaisiin mielenosoituksiin aggressiivisesti.

Ni’linin kylästä Länsirannalta kotoisin oleva Saeed Amireh oli koulun loppukokeisiin valmistautuva palestiinalaisnuorukainen, joka unelmoi korkeakouluopinnoista ja insinöörin urasta. Unelmat kariutuivat viikkoa ennen loppukokeita, kun Israelin sotilaat tulivat perheen kotiin keskellä yötä.

Sotilaat pahoinpitelivät ja pidättivät Saeedin ja hänet vietiin pieneen, pimeään selliin. Neljän kuukauden pidätyksen aikana Saeedia hakattiin, uhkailtiin ja kuulusteltiin toistuvasti.

– Tähän päivään mennessä en tiedä, miksi minut pidätettiin, paitsi rangaistukseksi isälleni mielenosoitusten järjestämisestä, Saeed kertoo.

Saeedin isä pantiin vankilaan vuodeksi, joten Saeed ja hänen vanhempi veljensä joutuivat etsimään töitä perheen elättämiseksi. Nykyään Saeed, 21, puhuu kokemuksistaan ja kiertää eri maissa kertomassa kotikylänsä tapahtumista. Hän vierailee parhaillaan Suomessa puhuen eri tilaisuuksissa.

Ni’linin kylässä viikoittaiset rauhanomaiset mielenosoitukset aloitettiin vuonna 2003 vastalauseena Israelin kansainvälisen oikeuden vastaisesti rakentamille siirtokunnille ja muurille, jotka anastavat yli kolmasosan yhteisön maista.

ILMOITUS

Jokaisessa mielenosoituksessa on mukana myös israelilaisia ja kansainvälisiä silminnäkijöitä. Internetiin ladataan viikoittain uusia videoita, joissa tapahtumat paljastuvat katsojalle.

Mielenosoittajia ammuttu hengiltä

Israel mieltää palestiinalaisten mielenosoitukset sekä niihin kohdistuvan kansainvälisen huomion uhaksi miehityspolitiikalleen. Tämän vuoksi Israelin armeija ja sotilastuomioistuin on valjastettu tukahduttamaan ne.

Ni’lin sijaitsee Israelin kontrolloimilla Länsirannan B- ja C-alueilla. Israel ylläpitää vahvaa sotilaallista läsnäoloa näillä alueilla ja käyttää kovaotteisia menetelmiä mielenosoittajia vastaan.

Monet ovat loukkaantuneet kylän mielenosoituksissa. Yhdysvaltalainen aktivisti Tristan Anderson joutui sairaalaan 15 kuukaudeksi, kun häntä oli ammuttu päähän kyynelkaasuammuksella.

Viisi mielenosoittajaa on kuollut Israelin sotilaiden luoteihin. 10-vuotias Ahmed Moussa kuoli saatuaan teräsluodin osuman päähän. Pojan ampunut sotilas väitti olleensa hengenvaarassa ja ampuneensa varoituslaukauksia, vaikka muut sotilaat sanoivat toisin. Ampuja kuitenkin vapautettiin syytteistä lokakuussa 2012.

Yousef Amireh, Aqel Sror sekä Mohammed ja Arafat Khawaja kuolivat tarkka-ampujan luoteihin. Israelilainen aktivisti Jonathan Pollak oli todistamassa kolmea näistä tarkoituksellisista tapoista Ni’linissä ja on kertonut tapahtumista useissa haastatteluissa.

Vuonna 2008 Bil’inin kylän asukas Ashraf Abu Rahmah haavoittui Ni’linissä, kun sotilas ampui häntä jalkaan kumipäällysteisellä teräsluodilla puolentoista metrin päästä. Tapahtumahetkellä hänen kätensä olivat sidotut ja silmät peitetty.

Nuori palestiinalaisnainen onnistui videoi-
maan ampumisen. Kuvamateriaalia käytettiin julkisuutta saaneessa oikeudenkäynnissä, mutta sotilaat eivät saaneet vankeustuomioita.

Pidätetyt sotilastuomioistuimeen

Saeedin saama kohtelu on tyypillinen esimerkki tavanomaisesta käytännöstä Länsirannalla. Mielenosoitusten päätyttyä Israelin armeija tekee yöratsioita ja pidättää kylän asukkaita. Yli 500 ihmistä on pidätetty Ni’linissä mielenosoitusten alkamisesta lähtien, useat heistä lapsia.

Vankiloissa jatketaan pidätyksen aikana alkanutta pahoinpitelyä, raportoi israelilainen järjestö PCATI.

Defence for Children International, israelilainen ihmisoikeusjärjestö B’tselem, Israelin media ja Länsirannalla tänä vuonna vieraillut brittiläisten asianajajien delegaatio syyttävät Israelin armeijaa säännöllisistä palestiinalaislasten ihmisoikeuksien rikkomuksista. Pidätyksen aikana lapsi ei saa nähdä vanhempiaan ja pääsee harvoin tapaamaan asianajajaa. Sotilastuomioistuimessa erityisesti alaikäisille vangeille luvataan lyhyempiä tuomioita syyllisyyden tunnustamista vastaan.

Palestiinalaisvangeilta pyritään saamaan tunnustuksia Israelin sotilasmääräyksiä vastaan tehdyistä toimista. Heitä painostetaan myös todistamaan omien yhteisöjensä johtohahmoja vastaan. Useat sotilastuomioistuinten oikeudenkäynnit ovat perustuneet tekaistuihin syytöksiin tai pelon alaisuudessa kuulusteltujen alaikäisten antamiin lausuntoihin.

Tammikuussa 2010 pidätettiin 28 Ni’linin asukasta. Pidätysten tarkoituksena oli saada muuria vastustavat mielenosoitukset loppumaan alueella kokonaan. Oikeudenkäynnit perustuivat kehitysvammaisen nuoren palestiinalaisen Israelin tiedustelupalvelun Shin Betin kuulustelussa antamaan todistajanlausuntoon tapahtumista, joita ei koskaan tapahtunut.

Israelilainen Haaretz-lehti uutisoi, että Shin Betin kuulusteluissa käytetään tunnetusti kidutusta. Todistaja kertoi myöhemmin, että oli keksinyt tapahtumat, koska halusi kuulustelun loppuvan. Sotilastuomarin todettua syytteiden perustuvan valheisiin, pääsivät syyttömät, kuten Ahmed Nafa, yhdeksän kuukauden vankila-ajan jälkeen vapaaksi.

Sotilasmääräykset ohi lain

Samanlaista tapahtuu ympäri Länsirantaa, jonka miehittämistä Israel jatkaa kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Israel rajoittaa palestiinalaisten liikkumista ja rakentamista sekä tuhoaa palestiinalaisten koteja kiihtyvällä vauhdilla erityisesti C-alueella, joka kattaa strategiset 60 prosenttia Länsirannasta.

Samalla Israel on kiihdyttänyt siirtokuntien rakentamista israelinjuutalaisille ja on antanut siirtokuntalaisille vapauden lisätä hyökkäyksiään palestiinalaissiviilejä kohtaan.

Vuodesta 1967 lähtien laadituista yli 2 500 sotilasmääräyksestä palestiinalaisten arkielämän hallinnoimiseksi noin 1 500 on yhä käytössä Länsirannalla. Sotilasmääräykset toimivat palestiinalaisten joukkopidätysten oikeutuksena ja ”laillisena” perusteena heidän viemiselleen sotilastuomioistuinten eteen.

Palestiinalaisten pidätykset ovat osa Israelin laajempaa Länsirannan kontrolloimiseen ja palestiinalaisten vastarinnan tukahduttamiseen tähtäävää strategiaa. YK:n alaisen humanitaarisen avun toimiston OCHA:n mukaan Israel suoritti Länsirannalla keskimäärin yli 80 pidätysoperaatiota viikoittain vuonna 2011.

Ihmisoikeusjärjestö Addameerin mukaan Israel on pidättänyt 750 000 palestiinalaista vuodesta 1967 lähtien – mukaan lukien suuren määrän naisia ja lapsia. Noin 40 prosenttia kaikista miehitettyjen alueiden palestiinalaismiehistä on joutunut Israelin viranomaisten pidättämäksi joskus elämänsä aikana.

Siirtokuntalaisilla vapaat kädet

Sotilasmääräys 101 vuodelta 1967 estää palestiinalaisten ilmaisuvapauden ja kriminalisoi mielenosoitusten ja kokoontumisten järjestämisen. Määräys on ristiriidassa sekä israelilaisen että kansainvälisen oikeuden käytäntöihin nähden.

Sotilasmääräys kieltää myös kaiken toiminnan organisaatioissa, jotka Israelin armeija on määritellyt laittomiksi. Näihin lukeutuu suurin osa palestiinalaisten poliittisista puolueista, ammattiyhteisöistä, opiskelijaryhmistä ja naisjärjestöistä. Suuri osa palestiinalaisista poliittisista vangeista ja kansalaisaktivisteista on saanut tuomion sillä perusteella, että he ovat edellä mainittujen järjestöjen jäseniä.

Israelin sotilailla ja siirtokuntalaisilla on vapaat kädet harjoittaa väkivaltaa Länsirannalla ilman pelkoa oikeustoimista tai rangaistuksesta, raportoivat israelilaiset järjestöt B’tselem ja Yesh Din. Kansainvälisen oikeuden mukaan miehitetyn alueen asukkaiden turvallisuus on miehittäjän vastuulla.

Painostetaan muuttamaan

Saeed Amireh kertoo, että miehityksen tavoitteena on painostaa asukkaita lähtemään mailtaan. Ni’linin asukasluku on huvennut vuoden 1967 jälkeen.

– He haluavat hävittää ihmisten tulonlähteen, jotta väki lähtisi oma-aloitteisesti.

Sortotoimista huolimatta – ja nimenomaan niiden vuoksi – mielenosoitukset kuitenkin jatkuvat viikoittain ja yhä useammat kylät ovat liittyneet mukaan osoittamaan vastarintaa miehitykselle.

Kansainvälinen tuki on pystynyt vaikuttamaan joihinkin Israelin sotilasoikeuden antamiin ankariin tuomioihin. Israel määräsi kolmelle vuonna 2010 vangitulle Ni’linin mielenosoitusten johtohahmolle kahden vuoden vankeusrangaistuksen, mutta kansainvälisen painostuksen avulla heidät vapautettiin vuoden sisällä. Yksi heistä oli Saeedin isä.

Kansainvälisen yhteisön, Suomi mukaan lukien, vastuulla on vaatia ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ryhtyä itse harjoittamaan vastuullisempaa politiikkaa tämän vaatimuksen mukaisesti. Suomen tulisi muun muassa välittömästi lakkauttaa asekauppansa Israelin kanssa.