Perhon Peltokankaan kylän värikkäät vaiheet on saatu talteen yli 360-sivuiseen kyläkirjaan.

Juuri julkistettu Peltokankaan kyläkirja on syntynyt kahdeksan vanhan peltokankaalaisen uurastuksen tuloksena ja kyläyhdistyksen kustantamana. Kirja sisältää tutkittua historiatietoa ja runsaasti eläviä tarinoita kylän vaiheista kahden vuosisadan ajalta.

Peltokankaan ihmisten aatemaailmassa kohtasivat lestadiolaisuus, sosialismi ja alkiolaisuus sekä niille kaikille yhteinen humanismi; sodanvastaisuus. Niiden myötä kylälle kehittyi myös vahva yhteisöllinen kyläkulttuuri, josta nyt valmistunut kyläkirjakin on osaltaan hyvä osoitus.

Monet henkiset harrastukset, niin kansanvalistus kuin kulttuurikin, kukoistivat kylässä. Esimerkiksi kylän monipuolinen musiikkiperinne on jatkunut yli vuosisadan ajan.

Peltokankaan kylästä on lähtöisin muun muassa kahden kansandemokraattisen maakuntalehden päätoimittajina työskennelleet veljekset Uolevi ja Tapani Elgland, joista viimeksi mainittu on ollut mukana myös tuoreen kyläkirjan tekemisessä sekä kirjoittajana että toimitussihteerinä.

Elglandin sisarussarjan panos kirjan teossa on muutenkin ollut vahva, sillä mukana ovat olleet myös Mikael ja Satu Elgland. Muut työryhmän jäsenet ovat Leo Hautakoski, Keijo Honkonen, Kari Kivijärvi sekä Kalevi ja Pauli Peltokangas.

Kylästä ja kyläkirjasta kerrotaan laajemmin Kansan Uutisten Viikkolehdessä joulukuussa.