Lehtikuva/ Patricia Gabriel-Robez

Suomi palauttaa turvapaikanhakijoita kriisimaihin.

Kirkon Ulkomaanapu, Kehitysyhteistyön palvelukeskus, Vasemmistonuoret ja Helsingin piispa Irja Askola vetosivat maanantai-iltana 10. syyskuuta nälkälakon aloittaneiden afgaanimiesten puolesta. Piispa ja yhteensä 25 järjestöä on huolissaan siitä, että Suomesta palautetaan turvapaikanhakijoita Afganistanin kaltaisiin kriisimaihin.

Afgaanit ovat nälkälakossa saatuaan kielteisen turvapaikkapäätöksen. Kertomansa mukaan he ovat poliittisen toimintansa vuoksi kotimaassaan hengenvaarassa. Toista on kidutettu ja heidän lähisukulaisiaan on lähiaikoina tapettu Afganistanissa.

Miehet ovat valittaneet Maahanmuuttoviraston kielteisestä turvapaikkapäätöksestä hallinto-oikeuteen. He pelkäävät kuitenkin kielteistä päätöstä, sillä Suomesta palautetaan ihmisiä jatkuvasti Afganistaniin maan epävakaasta tilanteesta huolimatta.

Vetoomuksen mukaan miesten kunto muuttuu päivä päivältä kriittisemmäksi. Kivut ja sairaskohtaukset lisääntyvät ja kylmenevä sää kasvattaa riskejä entisestään. Hallinto-oikeuden päätöksenteko tulee todennäköisesti viemään vielä useita kuukausia. Tästä huolimatta miehet ovat ilmaisseet mieluummin kuolevansa Suomessa kuin palaavansa Afganistaniin.

Perusteltu pelko

Vetoomuksen allekirjoittajat ovat huolestuneita sekä nälkälakkolaisten terveydestä että siitä, mitä heille mahdollisen Afganistaniin palautuksen jälkeen tapahtuisi. Vetoajien mielestä he ovat ilmaisseet perustellun pelkonsa turvallisuudestaan. ”Kaoottisessa maassa paikallisilla viranomaisilla on olemattomat mahdollisuudet tarjota miehille turvaa”.

ILMOITUS

Lisäksi vetoomuksessa ilmaistaan huoli siitä, että Suomi palauttaa turvapaikanhakijoita kriisimaihin, kuten Afganistaniin.

”On tärkeää, että palautuspäätökset tehdään riippumattoman maatiedon perusteella eikä Suomen kriisimaita koskevaa palautuskieltoa vaaranneta”, he toteavat.

Arvostelun kohteena on myös jopa vuosia kestävät turvapaikkamenettelyt, joiden aikana turvapaikanhakijat ovat kyvyttömiä vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin.

Edelleen vetoomuksessa ollaan huolestuneita siitä, että sisäministeri Päivi Räsänen on toistuvasti ilmaissut haluttomuutensa keskustella Maahanmuuttoviraston linjausten oikeudenmukaisuudesta.

Kysymys kuuluu, miksi Afganistanista tulleille turvapaikanhakijoille ei myönnetä oleskelulupia humanitaarisen suojelun perusteella, joka on ulkomaalaislain mukaan tarkoitettu niille, jotka eivät voi palata kotimaahansa ”siellä vallitsevan huonon turvallisuustilanteen vuoksi, joka voi johtua kansainvälisestä tai maan sisäisestä aseellisesta selkkauksesta tai vaikeasta ihmisoikeustilanteesta”.