Palvelualojen ammattiliitto PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalon mielestä työmarkkinat näyttävät jakaantuvan kahteen osaan ja maahanmuuttajataustaiset työntekijät joutuvat automaattisesti siihen huonompaan osaan.

– PAMiin tulee yhä useammin tapauksia, joissa maahanmuuttajataustaiset työntekijät työskentelevät epäinhimillisissä oloissa, epäinhimillisin työehdoin ja täysin työnantajastaan riippuvaisessa asemassa.

Pirkanmaalla PAM oli mukana hoitamassa tapauksia, joissa maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden palkkasaatavat nousivat työntekijää kohden enimmillään yli 200 000 euron.

Ylitalo kertoo, että Tampereella ihmiskaupan syyte tuli työnantajalle, joka teetti työntekijällään 13,5 tuntisia työpäiviä. Kahdessa vuodessa työntekijä oli saanut kaksi vapaapäivää.

– Kielitaidottomana mies oli riippuvainen työnantajastaan, kun muun muassa passi oli työnantajan hallussa. Näitä esimerkkejä löytyy valitettavan paljon ja yhä enenevässä määrin.

ILMOITUS

Lisää voimavaroja viranomaisille

Suomalainen työehtojen säätelyjärjestelmä yleissitovine työehtosopimuksineen takaa kaikille työntekijöille yhtäläiset oikeudet. Oikeudet eivät kuitenkaan toteudu käytännössä kaikille.

Vastuu tällaisen toiminnan kitkemisessä on Ylitaon mukaan kaikilla.

– Erityisesti tarvitaan viranomaisille riittäviä resursseja havaita ja puuttua tällaisiin tapauksiin. Myös poliittisen tahdon täytyy uskaltaa asettaa nollatoleranssi ilmiön suhteen, vaikka se tarkoittaisi myös rehellisille yrityksille lisää velvoitteita.

Ylitalo toivoo myös, että kuluttajat huomioisivat työntekijöiden oikeudet kulutuspäätöksissään.

– Jos esimerkiksi ravintolan hintataso on selkeästi liian alhainen, on todennäköistä, että työnantaja ei toimi täysin laillisesti. Myös jokaisen tulisi pyytää maksutilanteessa kuitti.