Jarmo Lintunen

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto ei äänestyksen jälkeen ottanut käsittelyynsä tamperelaisen valtuutetun Antti Ronkaisen kannanottoesitystä, jossa olisi todettu, ettei puolue hyväksy Euroopan Unionissa käsittelyssä olevaa talouskurisopimusta. Ronkainen ja häntä kannattaneet näkevät sopimuksen tarkoittavan Suomen päätösvallan siirtämistä entisestään Euroopan komissiolle.

Valtuusto edellyttää puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kuitenkin ottavan huomioon esityksen näkökohtia sekä raportoimaan asian käsittelystä.

Puheenjohtaja Paavo Arhinmäki katsoo, että Vasemmistoliiton ei ole syytä lyödä mutu-tuntumalla kantaa talouskurisopimukseen ennen kuin sen sisältö lopullisesti selviää. Sopimus on nyt eduskunnan käsittelyssä, eikä puheenjohtaja halua puolueen menevän tilanteeseen,. jossa se sanoo sopimuksessa olevan jotain jota siinä ei ole.

Ei päätösvaltaa Brysseliin

Arhinmäki korosti Vasemmistoliiton kannan Eurooppaa vellovaan talouskriisiin ja sen vaatimiin toimenpiteisiin olevan selkeä.

– On oltava tarkkana siitä, että tällaiset kurisopimukset eivät saa vaikuttaa niin että kansallisten parlamenttien valtaa tehdä päätöksiä verotuksesta, sosiaaliturvasta ja työlainsäädännöstä rajoitetaan viemällä päätösvaltaa Brysseliin. Päätösvallan pitää pysyä vaaleilla valittuilla kansallisilla parlamenteilla.

ILMOITUS

Arhinmäen mukaan pitää myös olla mahdollista elvyttää laskusuhdanteissa, ja vahvistaa taloutta. Kehitystä ei tule päästää sellaiseksi, jossa luodaan alaspäin vievä kierre. Tämä olisi seurauksena, jos heikkoa taloustilannetta heikennetään entisestään leikkauksilla.

Virheitä ei tule toistaa

Talouskurisopimus ei Arhinmäen mielestä ratkaise finanssikriisiä. Meidän ei pidä tehdä samoja virheitä, joita on monissa muissa maissa tehty. Varoittava esimerkki on Iso-Britannia, jossa tehtyjen jättileikkausten vuoksi velkatavoite karkaa yhä kauemmaksi. Iso-Britanniassa ja Etelä-Euroopan maissa on nähty, että mennään ojasta allikkoon. Kun kiristetään liikaa, talous hiipuu entisestään.

Arhinmäki muistutti, että tällä hetkellähän on olemassa jo säädökset siitä, miten euromaiden pitäisi pitää budjettinsa kohtuullisessa tasapainossa. Ongelman on nähty olevan se, että jotkut maat ovat rikkoneet sääntöjä tarkoituksellisesti päästäkseen euroalueeseen – eli siinä, että veroja ei kerätä riittävästi ja harmaan talouden annetaan rehottaa.

– Nyt käydään eduskunnan eri valiokunnissa läpi mahdollistaako tämä sopimus keynesiläisen politiikan jatkossakin.

Uusi vihan kierre Lähi-Idässä

Vasemmistoliitto näkee Israelin ja palestiinalaisten välille syntyneen rakettisodan tekevän tilanteen Lähi-Idässä entisestä huolestuttavammaksi.

– Rakettien paukkumisen pitää kerta kaikkiaan loppua, kuvasi Paavo Arhinmäki näkemyksiä puoluevaltuuston keskustelussa.

Arhinmäen mukaan Gaza on maailman suurin avovankila.

– Pitää nähdä miksi tällainen viha kytee,.Se johtuu siitä, että palestiinalaiset ovat sorrettuja ja eristettyjä. Se, että Israel on lähdössä suurimittaiseen hyökkäykseen merkitsee valtavaa määrää siviiliuhreja.

Kansainvälisen yhteisön tulisi selkeästi ja laajasti tuoda esille huoli hyökkäysten seurauksista ja painostaa Israelia. Niistä lähtisi liikkeelle uusi vihan kierre, josta kärsivät niin israelilaiset kuin palestiinalaiset siviilit.

Konfliktiin pitää hakea pitkäntähtäimen ratkaisu, katsoo Arhinmäki. Ainoa kestävä ratkaisu on se, että on itsenäinen Israelin valtio ja on itsenäinen Palestiinan valtio, jotka pystyvät elämään keskenään rauhassa.