Jarmo Lintunen

Tutkimus etsii piileviä syitä palkkaeroihin

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus viittaa siihen, että lyhyet naiset kohtaavat työmarkkinoilla palkkasyrjintää. Sen sijaan miesten tuloihin pituudella ei ole vaikutusta.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen Työpapereita -sarjan julkaisussa Petri Böckerman ja Jari Vainiomäki tutkivat henkilön pituuden vaikutusta ansiotuloihin ja työllisyyteen.

Böckermanin ja Vainionmäen tutkimus perustuu suomalaisista kaksosista kerättyihin tietoihin heidän työurallaan. Kaksosaineiston avulla tutkijat arvioivat pääsevänsä aikaisempia tutkimuksia paremmin käsiksi piilevien tekijöiden vaikutuksiin työllistymiseen ja tuloihin.

Käsitys perustuu siihen, että vaikutuksista päästään eliminoimaan useita tekijöitä, kuten perhetausta. Identtisten kaksosten kohdalla myös perimän samankaltaisuus on tärkeä tekijä.

Tulokset osoittavat, että identtisten naiskaksosten kohdalla pituus vaikuttaa myönteisesti tuloihin. Identtisillä mieskaksosilla tällaista vaikutusta ei esiinny.

ILMOITUS

Tutkijat päättelevät löytäneensä viitteitä, että pituuden palkkaa kasvattava vaikutus selittyy osittain syrjinnällä lyhyitä naisia kohtaan.

Toisaalta tutkimuksessa ei kuitenkaan löytynyt viitteitä lyhyiden syrjimisestä työhön otettaessa, sillä pituudella ei näytä olevan vaikutusta työllistymiseen. Asia pätee sekä miesten että naisten kohdalla.

Pituus ja sosiaaliset taidot

Maailmalla löytyy tutkimusta, joissa selvitetään erilaisten ulkoisten tekijöiden, kuten pituus, paino ja ulkonäkö, vaikutusta henkilöiden työmarkkina-asemaan.

Myös pituuden vaikutuksista on esitetty monenlaisia käsityksiä. Erään mukaan pituus liittyy sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Toinen olettaa pidemmillä ihmisillä olevan parempi oppimiskyky, jota sitten palkittaisiin työmarkkinoilla. Eräs teoria katsoo, että pidempien ihmisten parempi suoristuskyky ja parempi terveys selittää pituushyötyä työmarkkinoilla.

Pituuden on myös arveltu lisäävän auktoriteettia ja johtavan parempaan palkkaukseen.

Lihavuus ei haittaa

Böckermanin ja Vainionmäen tutkimus löysi viitteitä sosiaalisten taitojen ja palkkauksen yhteydestä, mutta vain naisten osalta. Tutkijat arvelevat, että miesten töissä sosiaalisia taitoja ei tarvita tai ei ainakaan palkita.

Sosiaaliset taidot eivät tutkijoiden mukaan kuitenkaan kelpaa koko palkkaeron selitykseksi.

Tutkimusaineista ei löytynyt viitteitä siitä, että ylipainoisuudesta olisi mitään vaikutusta työmarkkinoilla pärjäämiseen.

Böckerman ja Vainionmäki pitävät tulosta tärkeänä, sillä käsitys lihavuuden haittavaikutuksista työmarkkina-asemaan on laajasti hyväksytty alan kirjallisuudessa. Aiemmin sitä ei kuitenkaan selvitetty kaksosiin perustuvalla aineistoilla.

Böckermanin ja Vainionmäen ”Stature and life-time labor market outcomes: Accounting for unobserved differences” löytyy Palkansaajien tutkimuslaitoksen kotisivuilta.