Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaasta vuotaa edelleen jätevettä 6 000 kuutiometriä tunnissa. Vuotokohtaa ei ole löydetty.

Kainuun ELY-keskuksen arvion mukaan noin kuudesosa vuodosta ohjautuu pohjoiseen ja siitä ”pieni osa” menee alapuolisiin vesistöihin. Muu osa vuodosta saadaan talteen.

Jätevettä otetaan talteen ja pumpataan altaisiin, joista yksi on täyttymässä. Uutta allasta rakennetaan, ja sen on tarkoitus valmistua sunnuntaihin mennessä. Tällöin käytettävissä olisi riittävästi tilaa koko kipsisakka-altaan jätevesien varastointiin.

Kaivosyhtiö on ELY-keskuksen mukaan varautunut siihen, että uusi pato ei ehdi valmistua. Tällöin jätevedestä saostettaisiin metalleja lipeällä, mikä nostaisi alapuolisiin vesistöihin päästessään niiden suolapitoisuutta. ELY-keskuksen tiedotteen mukaan se vaikeuttaisi vesistöjen palautumista aiemmista päästöistä.

Salmisen ja Kalliojärven välisen puron pH-arvoksi on mitattu nyt noin 4,5. Luonnontilassa veden pH on Suomessa kuuden ja seitsemän välillä. Kalliojärvestä mitattiin vuonna 2010 jopa pH-arvoja 4,3–5,7, mutta sittemmin arvot ovat lähestyneet normaaleja . Alkuvuodesta 2012 Kalliojärven pH-arvo oli 5,9–6,5.

ILMOITUS

Puron nikkelipitoituus on nyt 1 milligramma litrassa eli hyvin korkea luonnonvedelle.

Vuoksen vesistöön ei toistaiseksi ole päässyt jätevettä.

Kainuun ELY-keskus edellyttää tiedotteessaan, että vuotovesien pääsy vesistöihin estetään.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!