Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan muovikalvo on rikkoutunut. Allas vuotaa edelleen, mutta vuotokohta on Kainuun ELY-keskuksen mukaan paikallistettu. Jätevettä on päässyt luontoon.

Vuodon arvioidaan rajoittuvan yhteen kohtaan, mutta vesi etenee niin etelään kuin pohjoiseen. Etelän suunnassa on patoaltaita, joihin vesi kerääntyy, mutta pohjoisessa vuoto on päässyt suoraan luontoon. Jätevesi pyritään nyt saamaan talteen.

Päästöt ovat menneet vesistöihin, lähinnä Salmiseen ja Kalliojärveen. ELY-keskuksen mukaan järvien välisen puron pH-arvo on alentunut hieman ja sen nikkelipitoisuus on kohonnut lievästi.

Etelässä eli Vuoksen vesistön suunnassa päästöjä ei ole mennyt vesistöön, mutta vuotavan altaan veden ei arvioida mahtuvan varoaltaisiin. Kaivosyhtiö on alkanut rakentaa lisäaltaita, joihin kaiken veden on tarkoitus mahtua.

ELY-keskus vaatii Talvivaaralta selvitystä tapahtuneesta ja edellyttää yhtiön tutkivan kipsisakka-altaan rakenteen toimivuuden. Kainuun Sanomien tietojen mukaan altaat on eristetty luonnosta 1,5 millimetrin vahvuisella muovilla.

Näytteitä vesistöistä ottavat ELY-keskuksen lisäksi kaivosyhtiö ja ulkopuolinen konsultti.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!