Wärtsilä aloittaa lomautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut Vaasassa. Neuvottelujen piirissä ovat kaikki Suomessa tuotannossa työskentelevät eli koko Vaasan toimitusyksikkö, jossa työskentelee 790 henkilöä. Kaikki henkilöstöryhmät ovat lomautusten piirissä.

Wärtsilän mukaan tuotantomäärät alenevat tilapäisesti marraskuun lopusta alkaen, koska tilauskertymä on ollut odotettua heikompi ja asiakkaat ovat lykänneet hankkeita. Vaasan toimitusyksikkö koneistaa yhtiön nelitahtimoottoreiden tärkeimmät komponentit ja kokoaa ne sekä generaattoriaggregaatit.

– Voimantuotannon markkinoiden sekä tiettyjen laivamarkkinoiden segmenttien odotetaan pysyvän aktiivisina, joten olemme välttyneet pysyviltä ratkaisuilta, Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Stefan Damlin sanoo yhtiön tiedotteessa.

Hänen mukaansa alan suuntaus yhä suurempiin projekteihin on lisännyt tuotannon kuormituksen epätasaisuutta. Asiakkaiden investointipäätökset ovat viivästyneet Damlinin käsityksen mukaan makrotalouden epävarmuustekijöiden vuoksi.

Lomautukset Vaasassa alkavat joulukuun puolivälissä. Kukaan ei ole lomautettuna yli 90:tä päivää.

ILMOITUS

Wärtsilällä on tehtaita ainakin Espanjassa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Norjassa ja Ruotsissa. Kiinassa ja Koreassa tehtaat ovat yhteisyritysten omistuksessa. Venäjälle Penzaan on rakenteilla tehdas.

Yhtiön noin 17 900 työntekijästä noin 3 500 työskentelee Suomessa. Aliurakoitsijoiden kautta Suomessa työllistyi lisäksi vuonna 2011 vajaat 2 400 ihmistä.

16.30 Tehtaita koskevia tietoja on päivitetty Wärtsilän antamien uusien tietojen mukaan.