Lehtikuva/Talvivaara

Vuoto löytyi sunnuntaiaamuna, ja kaivoksen tuotanto keskeytettiin aamupäivällä. Vesistön tilaa seurataan vuodon takia tehostetusti.

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaassa havaittiin sunnuntaiaamuna vuoto. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö ilmoitti asiasta viranomaisille, ja paikalla on aloitettu eristämis- ja turvaamistyöt. Kaivoksen metallitehtaan tuotanto keskeytettiin sunnuntaina aamupäivällä.

Kainuun ELY-keskus arvioi vuodon syyn olevan altaan pohjan muovikalvorakenteessa. Altaaseen pumpataan metallitehtaassa syntyä sakkajäte, ja siellä on julkisuuteen annettujen luonnehdintojen mukaan runsaasti vettä.

Normaalisti vesi johdetaan kipsisakka-altaasta kolmeen peräkkäiseen altaaseen, minkä jälkeen vesi menee vesistöön. Nyt kaivosyhtiö tarkkailee altaiden pitoisuuksien nousua ja tarvittaessa katkaisee ELY-keskuksen kanssa sovitulla tavalla veden virtauksen alempaan altaaseen. Myös vesistön tilaa tarkkaillaan nyt tehostetusti.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö sai maaliskuun alussa luvan uraanin talteenottamiseen sivutuotteena. Muiden vaadittavien lupien käsittely on viivästynyt, joten yhtiön vielä tälle vuodelle aikoma tuotannon aloitus siirtyy vuoteen 2013.

Kaivos muuttaa ympäröivää ekosysteemiä jo normaaliolosuhteissa. Suomen luonnonsuojeluliiton elokuussa julkistaman tutkimuksen mukaan kaksi kaivoksen lähistön järveä on saastunut nikkelistä . Kivijärven pohjasta mitattiin 20-kertainen nikkelipitoisuus verrattuna vanhaan pohjasedimenttiin, ja kauempana Laakajärvessä vastaava pitoisuus oli viisinkertainen.

ILMOITUS

Huhtikuussa julkisuuteen tuli tieto, että Talvivaaran kaivoksen prosessialtaasta oli löydetty suuri määrä kuolleita lintuja. Esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto vaati myrkyllisiä aineita sisältävien altaiden suojaamista verkoilla.

Metallintuotanto saattaa alkaa Talvivaarassa uudelleen keskiviikkona.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!