Käännösalaa uhkaa alennusmyynti, toteavat Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistys Käännösalan asiantuntijat (KAJ). Niissä on seurattu huolestuneina kääntäjien ulkoistusta MTV:ssä. Liittojen mukaan ulkoistuskumppani BTI International polkee työehtoja.

Kääntäjien edustajat moittivat, että ulkoistusten jälkeisessä tilanteessa tilaajalla on määräävä markkina-asema, joten neuvottelumahdollisuutta palkkioista ei ole.

– Näin tuotettuja käännöksiä tilaava pesee kätensä vastuusta korostamalla, etteivät käännöstyöt ole sen ydinbisnestä. Vastuuton tilaaja ostaa käännöstyön sieltä, mistä sen halvimmalla saa välittämättä siitä, ovatko kumppanin työehdot kunnossa vai eivät, toteaa työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

Eskolan mukaan vastuullinen, työehtosopimuksen mukaisen palkan maksava alihankkija ei voi pärjätä riistokilpailutuksessa.

Liitot ovat myös huolissaan käännösten laadun heikkenemisestä, mikä alkaa heikentää suomalaisten luku- ja kielitaitoa.

ILMOITUS

MTV Media ulkoisti koko käännöstoimintansa lokakuun alusta monikansallisen Broadcast Text Internationalin uudelle tytäryhtiölle BTI Internationalille. Kääntäjien akavalaisen liiton mukaan yhtiö on kieltäytynyt liittymästä av-käännösalan työehtosopimukseen.

Yrityksen nykyisille yrittäjäkääntäjilleen tarjoama ansiotaso on noin kolmanneksen MTV:n kääntäjien aikaisemmin työsuhteisina saamasta ansiotasosta eli noin 1 200 euroa kuukaudessa.

Yrityskaupan mukana siirtyvien MTV:n av-kääntäjien työehdoista on sopimus helmikuulle, jonka jälkeisestä ajasta BTI International on kieltäytynyt sanomasta mitään. Liitot ovat toistuvasti vaatineet yritystä neuvottelupöytään saamatta vastausta.

Lähes sata kääntäjää on omaehtoisesti irtisanoutunut mieluummin kuin siirtynyt työehtoja polkevan yrityksen listoille.