Jarmo Lintunen

Kunnan tehtävä on tuottaa peruspalvelut, ei tarjota markkinoita yrityksille sanoo toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

Kuntavaaleissa ratkeaa julkisten palvelujen tulevaisuus, painotti toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen JHL:n vaikuttajaseminaarissa Mikkelissä. Hän sanoi valtuutettujen käyttävän merkittävintä valtaa päättäessään siitä, miten yhteiset palvelut tuotetaan.

Asara-Laaksosen mukaan valintatilanne on siinä, kehitetäänkö kunnan omaa työtä vai ulkoistetaanko niiden tuotantoa markkinavoimille.

Ulkoistamisaktivistien uusi idea on palvelualoite. Siinä yritykset ja yksityiset saisivat vaatia kuntaa kilpailuttamaan jonkin palvelun, jonka ne lupaavat tehdä halvemmalla tai paremmin.

Kunnan oma työ on paras keino estää veronmaksajien ja palvelujen käyttäjien rahojen valuminen ulkomaisille pääomasijoittajille ja veroparatiiseihin.

– Palvelualoite on sumutusta. Se johtaisi pakkokilpailuttamiseen ja kasvattaisi byrokratiaa hallitsemattomasti, hän sanoi.

Asara-Laaksonen korosti, ettei kunta ole yritys eikä sen tärkein tehtävä ole tarjota yrityksille markkinoita. Kunnan päätyö on hoitaa peruspalvelut.

ILMOITUS

Moni kunta on pettynyt

Asara-Laaksonen ei avaisi kuntapalveluja enää lainkaan markkinoille. Jo nyt moni kunta on joutunut pettymään hakiessaan säästöjä ostopalvelujen avulla.

– Runsas ulkoistaminen ei ajan oloon ole edullista. Saatuaan tukevan otteen markkinoista yritykset nostavat hintoja ja laatu voi laskea. Markkinoilla verokikkailu on yleistä.

Kunnan oma työ on paras keino estää veronmaksajien ja palvelujen käyttäjien rahojen valuminen ulkomaisille pääomasijoittajille ja veroparatiiseihin.

– On sanottava ei palvelujen alas ajamisen politiikalle, jota tapahtuu ulkoistamisen ja yhtiöittämisen kautta.

Palveluja myös palautettu

Moni kunta palauttaa ulkoistettuja palveluita takaisin omaksi työksi. Kevan selvityksen mukaan jo noin neljännes kunnista on tehnyt niin ja yhtä moni harkitsee. Samaa kertoo JHL:n oma luottamusmieskysely.

– Oman työn arvo nähdään taas paremmin. Ymmärretään, että oma työ on kestävää, vakaata, joustavaa ja kokonaistaloudellista, Asara-Laaksonen totesi.