Teuvo Hakkarainen uudisti vuoden takaisen kohualoitteensa.

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen haluaa käyttää 100 000 euroa työmarkkinatuella, työttömyyskorvauksella tai ilman työmarkkinatukioikeutta olevan nuoren työssäkäyntivelvoitteen tutkimiseen ja kokeiluun.

Hakkaraisen talousarvioaloitteen mukaan kokeilu tarkoittaisi pakkotyötä työttömille nuorille. Sen mukaan ”tarkoituksena on tutkia, kuinka työtön nuori voidaan velvoittaa käymään osa-aikaisesti työssä”.

Kokeilussa työttömälle ”esimerkiksi osoitetaan yritys, jossa hänen on käytävä työssä 1–2 viikkoa kuukaudessa. Mainittujen tukien lisäksi ei makseta muita korvauksia”.

Työnantaja voi kuitenkin ”halutessaan ja havaitessaan työntekijän hyväksi maksaa palkkaa tai korvausta, joka tiettyyn tasoon noustessaan vähentää em. tukia”.

Hakkaraisen mukaan kokeilun seurauksena saattaa syntyä pysyviäkin työsuhteita. Tavoitteena on pitää nuori kiinni työelämän käytännöissä.

Aloitteessa esitetään, että kokeilu toteutetaan Pohjoisen Keski-Suomen kuntien Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula alueella tai laajemminkin. Hakkarainen itse on viitasaarelainen kansanedustaja ja sahayrittäjä.

Hakkaraisen aloitteen on allekirjoittanut 30 perussuomalaisten kansanedustajaa. Aloite on täsmälleen sama, jonka perussuomalaiset tekivät vuosi sitten.