Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Sähköalojen työttömyyskassan syyskuussa käydyn edustajistovaalin äänet on laskettu. Vahvistamaton tulos kertoo, että liiton enemmistöryhmä, Edunvalvonnantekijät on pystynyt nostamaan kannatustaan tuntuvasti, noin kuusi prosenttia edellisistä vaaleista.

Sähköliiton vaaleissa olevat ryhmät ilmoittivat olevansa puoluepoliittisesti sitoutumattomia, mutta Edunvalvonnantekijät on taustaltaan sosialidemokraattinen. Keskusvaalilautakuntana toimiva Sähköliiton hallitus vahvistaa äänestystuloksen 18.10.

Vaaliliitto A, Sähköliiton asentajat, sai 1 paikan edustajistoon 1,3 prosentin kannatuksella , vaaliliitto B, Sähköliiton Edunvalvonnantekijät sai 54 paikkaa 72 prosentin ääniosuudella ja vaaliliitto C, Sähköistenalojen ammattilaiset sai 20 paikkaa 26,7 prosentin ääniosuudella.

Sähköliiton edustajiston vaalissa postitse annettiin ääniä 4 425. Sähköisesti äänesti 3 054 henkilöä. Yhteensä äänestäneitä oli 7 479. Äänestysprosentti Sähköliiton edustajiston vaalissa oli 36,42.

Edustajistoon valittujen 75 henkilön nimet löytyvät osoitteesta www.sahkoliitto.fi.