Jarmo Lintunen

Liikenneministeri Merja Kyllönen uudistaa liikennepolitiikan valmistelua ja yhteistyön muotoja. Keskustelun ja ideoiden herättäjäksi hän on kutsunut koolle Uuden liikennepolitiikan klubin.

– Maailma on muuttunut. Liikennejärjestelmään kohdistuvat odotukset ovat kasvaneet ja monimutkaistuneet valtavasti 2000-luvulla. Ilmastonmuutos, niukat resurssit ja kasvavat kilpailukykyhaasteet pakottavat meidät etsimään uutta lähestymistapaa ja uusia työkaluja ongelmanratkaisuun. Olemme tilanteessa, jossa aikaisemmat menettelymme eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseen. Etsimme uutta ajattelua, Kyllönen selvittää klubin taustaa.

– Liikenne on yksi yhteiskuntamme isoista tukipilareista ja osa laajempaa yhteiskuntapolitiikkaa. Toisaalta liikenne on altis yhteiskunnallisille trendeille, toisaalta se ohjaa laajasti yhteiskuntamme suuntaa. On mietittävä, helpottavatko liikennejärjestelmän muutokset ja tehdyt päätökset kansalaisten arkea ja parantavat yritysten kilpailukykyä? Mikä on tehokkain keino parantaa tilannetta, hän pohtii.

Selonteossa luvattu

Kyllönen kertoo, että kevään liikennepoliittisessa selonteossa luvattiin uudistaa liikennepolitiikan perinteiset ajattelu- ja toimintatavat.

– Meidän on luotava yhteinen näkemys ja toteutettava se. Uudessa liikennepolitiikassa kiinnitetään huomio avautuviin mahdollisuuksiin. Kaikki lähtee asenteesta. Asenne ratkaisee, Kyllönen korostaa.

ILMOITUS

Uuden liikennepolitiikan klubiin on kutsuttu mukaan korkean tason edustajia ministeriöistä, virastoista, kaupungeista, tiede- ja tutkimusmaailmasta sekä liikennealan yrityksistä. Uuden liikennepolitiikan klubin toimikausi kestää maaliskuun 2015 loppuun asti. Se kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa.

Kyllösen mukaan Uuden liikennepolitiikan klubi kehittää liikennepolitiikan valmistelun ja päätöksenteon tekemisen tapaa. Liikennepolitiikan sisältökysymyksiin se ei ota kantaa.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!