Tulosalueen johtaja Riitta Koskelan mukaan Maahanmuuttovirasto käyttää useita tietolähteitä maatietojensa pohjana.

Maahanmuuttovirastosta todetaan, että YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on painava lähde, mutta ei ainoa.

Koskela kommentoi Kansan Uutisille tietoa, jonka mukaan Afganistanin kohdalla käännytyspäätösten taustalla olisi maatieto, jonka lähteenä on muun muassa UNHCR:n turvallisuustilannearvio. UNHCR ei ole päivittänyt Afganistan-tietoja vuoden 2010 jälkeen.

– Tulkinta on väärin siinä mielessä, että maahanmuuttovirastossa on oma puolueeton ja riippumaton maatietopalvelu, joka tutkii eri lähteitä ja tuottaa siten tietoa maiden tilanteesta, Koskela sanoo.

– UNHCR on toki painava lähde. Jos se toteaa, että jokin alue on turvaton tai joku kansanryhmä on vaarassa, sillä on hyvinkin suuri painoarvo päätösharkinnassa. Mutta UNHCR:n raportti Afganistanista ei missään nimessä ole ainoa eikä ratkaiseva.

ILMOITUS

Koskela mainitsee tietolähteistä oman maatietopalvelun lisäksi esimerkiksi Amnesty Internationalin ja muiden maiden maatietopalvelut.

Koskelan mukaan ulkoministeriön mahdollinen kehotus olla matkustamatta jollekin alueelle ei kulje käsi kädessä sen kanssa, mitä Maahanmuuttovirasto päättää.

Ulkoministeriö kehottaa tällä hetkellä olemaan matkustamatta Afganistaniin, jos siihen ei ole pakottavaa tarvetta.

– Jos jossain maassa länsimaalaisen ei ehkä ole syytä liikkua yksin, se on eri asia kuin henkilöllä, joka on asunut siellä ja jolla on sinne kiinteät siteet ja on katsottu, ettei häneen kohdistuisi uhka.

Koskela toteaa, että tällä hetkellä maatietojen mukaan Afganistanissa monella alueella iskujen vaaran arvioidaan kohdistuvan virastoihin. Lisäksi vaaraa aiheuttavat tienvarsipommit. Paikallisten siviilien ei arvioida olevan suoranaisesti vaarassa.