Suomen ympäristökeskus tutkii simpukoiden avulla, millaisia vaikutuksia taisteluaineilla on merieliöihin.

Suomen ympäristökeskus on mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa tutkitaan toisen maailmansodan aikaisten kemiallisten aseiden upotuspaikkoja ja kemiallisten taisteluaineiden vaikutuksia. Tutkimuksessa selvitetään sinisimpukoiden avulla eliöstön altistumista kemiallisille taisteluaineille ja niiden vaikutusta eliöihin.

Itämereen on toisen maailmansodan jälkeen upotettu noin 50 000 tonnia kemiallisia aseita, joista useimmat sisältävät myrkyllisiä taisteluaineita. Tunnetuimmat upotusalueet ovat Bornholmin ja Gotlannin syvänteet, sekä Tanskan Vähä-Beltin salmi. Kemiallisia aseita on upotettu myös Tanskan ja Norjan väliseen Skagerrakin salmeen, mahdollisesti jopa 117 000 tonnia.

Muista upotusalueista ei ole tarkkaa tietoa, mutta epävirallisten tietojen mukaan upotuksia olisi tehty myös Gdanskin syvänteeseen.

Kemiallisten aseiden Itämeressä aiheuttamien riskien arviointia tehdään nelivuotisessa kansainvälisessä hankkeessa, johon osallistuu tutkimuslaitoksia ja muita meriasioiden kannalta keskeiset tahoja Puolasta, Ruotsista, Suomesta, Liettuasta ja Saksasta. Hankkeen rahoittaa EU:n Itämeren alueen ohjelma ja sen neljän vuoden budjetti on noin 4,5 miljoonaa euroa.

Ammusten kunto vaihtelee

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että upotettujen ammusten kunto ja tilanne on hyvin vaihteleva. Osa on uponnut syvälle pohjaan ja on täysin ehjiä, mutta myös puhkiruostuneita ammuksia ja kanistereita on löydetty.

ILMOITUS

Ammuksista mahdollisesti vuotavien kemikaalien vapautumista vesipatsaaseen ja leviämistä meressä ja sen pohjassa on vaikea arvioida. Siten ei ole kovinkaan tarkkaa tietoa kemikaalien vaikutuksesta merieliöstöön ja meriekosysteemiin.

Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi hankkeessa osaa, jossa tarkoituksena on selvittää kemiallisten taisteluaineiden leviämistä meressä ja niiden biologisia vaikutuksia merieliöihin. Tähän liittyvä tärkein kenttätutkimus, jossa sinisimpukoita sijoitettiin häkeissä Bornholmin altaalle, on juuri saatu päätökseen. Sen tulokset valmistuvat ensi vuoden alkupuolella.

Tutkimuksessa simpukat sijoitettiin häkeissä neljään eri tutkimuspaikkaan kahteen eri syvyyteen (35 ja 65 metriä) runsaaksi kahdeksi kuukaudeksi. Häkit nostettiin ylös elokuun puolivälissä merentutkimusalus Arandan Itämeren seurantamatkan yhteydessä. Laboratoriossa simpukoista tehdään kemiallisia analyysejä sekä mitataan erilaisia biologisia vasteita, joiden avulla selvitetään, ovatko simpukat altistuneet kemikaaleille ja mitkä mahdollisen altistumisen biologiset vaikutukset ovat.