Rasistisista kannanotoistaan tunnetun kaupunginvaltuutetun Olavi Mäenpään valinta käräjäoikeuden lautamieheksi on saanut aikaan poikkeuksellisen vilkkaan keskustelun Turun Vasemmistoliiton nettisivuilla. Pitääkö kolme kertaa kansanryhmää vastaan kiihotuksesta tuomitun Mäenpään estää toimimasta lautamiehenä vai antaako hänelle kunnallispoliittisen käytännön mukaisesti pitää paikkansa?

Vasemmistoliiton Turun kunnallisjärjestön uusi puheenjohtaja Asko Mäki esitti, että Vasemmistoliiton valtuustoryhmä äänestäisi tyhjää Mäenpään lautamiespaikasta. Kaupunginhallituksen jäsen Rauno Artesola (vas.) on ollut sitä mieltä, että Mäenpää saa pitää paikkansa.

Suurin osa nettiin kirjoittaneista vasemmistoliittolaisista on ollut sillä kannalla, että rasismista tuomittu Mäenpää ei saa jatkaa lautamiehenä, jonka päätettäväksi voi tulla maahanmuuttajia koskevia asioita.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä oli yksimielinen, että Mäenpää ei ole kelvollinen hoitamaan lautamiespaikkaansa. Kaupunginvaltuusto päätti maanantaina äänin 56-6 Turun hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa, että Mäenpää ei ole sovelias lautamieheksi.

– Olavi Mäenpää on tuomittu useammasta luonteeltaan samantyyppisestä rikoksesta: kolme tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 1998, 2001 ja 2009, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen 2002 sekä kunnianloukkaus 2007. Mäenpään tekemien rikosten luonne on sellainen, että niiden voidaan katsoa vaarantavan hänen kykynsä lautamieheltä vaadittavaan puolueettomaan harkintaan, sanoo Mäenpään entinen puoluetoveri valtuutettu Hans Huttunen hallinto-oikeudelle jättämässään valituksessa.

ILMOITUS

– Olavi Mäenpäällä oli maanantaina valtuustossa päällään paita, jossa oli suuri Suomen lipun kuva ja teksti: Taivaanisä pitää taivaan sinisenä ja Mäenpää Suomen valkoisena, valtuuston kokousta seurannut Pirkko Kunnari kertoo netissä.

Mäenpää on ehdolla kunnallisvaaleissa Sinivalkoiset -sitoutumattomat yhteislistalla.

Varsinkin vihreiden mielestä kaupunginvaltuusto on tehnyt asiassa harkintavirheen. Tieto Mäenpään ehdokkuudesta lautamieheksi tuli vasta valtuuston kokouksessa käsiteltävän asian yhteydessä yllätyksenä. Ainakin osa valtuuston jäsenistä kokee, että käytettävissä olevan muutaman sekunnin aikana ei ehtinyt reagoimaan esitykseen tarvittavalla tavalla.

Mäenpää jatkanee lautamiestehtävässään vuoden loppuun asti. Saatujen äänestyslukujen perusteella hän ei paikkaansa uusi. Kunnallisvaalien tulos tuskin tilanteeseen vaikuttaa.

Kaupunginhallitus oli yksimielinen hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa, että Mäenpää voi jatkaa tehtävässään lautamiehenä. Kaupunginvaltuusto kuitenkin kaatoi näkemyksen selvin äänin.