Noituususkomukset ja erityisesti niiden aiheuttama väkivalta ovat vakavia ja paljon puhuttuja ongelmia Papua-Uudessa-Guineassa. Kansainvälistä mediahuomiotakin saanut noituuden aiheuttama kostoväkivalta ei kuitenkaan ole yksinkertainen ilmiö tai puhtaasti rinnastettavissa ”perinteiseen” ja ”takapajuiseen” kulttuuriin, kuten Kansan Uutisissa 3.5. julkaistussa uutistoimisto IPS:n artikkelissa ” Väkivalta ’noituutta’ vastaan yltyy Papuassa” annetaan ymmärtää.

Useiden tutkijoiden mukaan noituuteen liittyvä väkivalta on lisääntynyt tämän vuosituhannen aikana. Sikäli kun väkivalta on lisääntynyt entisestään, ei voida suoralta kädeltä väittää, että tämä olisi paluuta perinteiseen tai että väkivalta nousee esiin, kun oletettu modernisuus ei juurrukaan tarpeeksi nopeasti paikallisyhteisöihin.

Noituuteen liittyvä väkivaltaa esiintyy usein tilanteissa, jossa ihmiset kokevat olevansa hallitsemattomien ja nopeiden muutosten kourissa. Artikkelissakin mainittuja seikkoja, kuten kasvavaa sosiaalista epätasa-arvoisuutta, HIV/AIDS:in kaltaisia epidemioita ja nopeasti muuttuvia yhteiskuntarakenteita, pidetään yleisesti ottaen noituusväkivallan syinä niin Papua-Uudessa-Guineassa kuin muuallakin.

Tällöin noituuteen liittyvä väkivalta ei kuitenkaan ole jäänne ”perinteisestä kulttuurista”, vaan nimenomaan modernin epäjärjestyksen oire. Esimerkiksi alueella, jolla tein tutkimusta noituuskuolemat eivät olleet aiemmin aiheuttaneet kostotoimia, mutta johtivat nyt ensimmäistä kertaa lynkkaukseen, mikä järkytti suuresti alueen asukkaita.

Kielellisen ja kulttuurisen monipuolisuutensa vuoksi Papua-Uusi-Guinea on valtio, josta on vaikea tehdä yleistyksiä, ja tämä pätee myös noituususkomuksiin. Noituususkomukset ovat yleisiä kautta Papua-Uuden-Guinean, mutta yleistettävyys loppuu tähän, sillä eri alueilla käsitykset noituudesta – ja siten myös reaktiot siihen – ovat hyvin erilaisia.

Siinä missä artikkelissa mainituilla ylängöillä naiset ovat usein syytösten kohteina, on Papua-Uuden-Guinean saaristossa yleistä olettaa, että noita on mies. Vastaavasti noituussyytökset ovat lisääntyvissä määrin johtaneet ylängöillä väkivaltaan, kun taas toisilla alueilla noituuden syyksi pantua kuolemaa ei pyritäkään selvittämään tai syytös selvitetään rauhanomaisesti sovittelemalla, jolloin kyse on pikemminkin olemassa olevien suhteiden voimistamisesta kuolemantapauksen jälkeen kuin varsinaisesti syyllisten etsimisestä tai rankaisemisesta.

Noituuteen liittyvä väkivalta on ongelma, jonka vakavuutta tuskin kukaan kiistää. Siitä puhuttaessa on kuitenkin tärkeä muistaa, että ilmiö ei ole yksinkertaisesti palautettavissa oletettuun perinteiseen kulttuuriin, vaan monimutkainen ja alueellisesti vaihteleva ilmiö, joka voi olla seurausta hyvin erityyppisistä syistä, jotka usein kuitenkin liittyvät nopeiden muutosten aiheuttamaan ahdistukseen.